Rikspolischef Bengt Svenson: Det vill jag prata om i höst

Sommaren går mot sitt slut och jag hoppas att alla har haft en skön semester. Sommar innebär också mycket jobb för oss inom Polisen. Brottsligheten tar inte ledigt, semestertrafiken ska övervakas och många festivaler och konserter kräver insatser.

Rikspolischef Bengt SvensonJag vet att det gjorts mycket bra arbete runt om i landet under sommaren. Bara som ett exempel kan vi tänka på alla gånger vi tagit hand om ungdomar som druckit för mycket och att vi därmed gripit in i situationer som kunnat sluta illa. Vi är bra på ordningshållning och det ska vi vara stolta över.

Från det till något helt annat. I sommar har det presenterats en rapport om den norska polisens hanterande av de fruktansvärda våldsdåden i Oslo och på Utöya den 22 juli förra året. Våra kolleger hade att hantera en mycket svår situation och i rapporten pekas både på brister och på det som fungerade bra.

Att plötsligt ställas inför terrorattentat av det slag som hände den 22 juli är en svår utmaning för varje lands polis. Vi måste därför studera rapporten och ödmjukt se vad vi kan lära för att öka vår beredskap och vårt kunnande. Jag har tillsatt en utredning med uppdraget att göra en sådan noggrann studie.

Vad som också hänt under sommaren är att en lång rad remissvar lämnats in till regeringen med anledning av förslaget att Polisen ska organiseras som en gemensam myndighet.

Många kommuner, länsstyrelser samt myndigheter inom och utom rättsväsendet har yttrat sig. Även alla polismyndigheter har gett sin syn på Polisorganisationens betänkande.

En genomläsning av remissvaren visar att det finns ett mycket starkt stöd för att Polisen ska bli en myndighet. Bara någon enstaka invänder mot att Polisen ska omorganiseras. Inom rättsväsendet är enigheten total om att Polisen ska bli en myndighet.

Flera av remissinstanserna har intressanta synpunkter på detaljer i hur en ny organisation ska se ut och av resonemangen som förs kring Polisens struktur och verksamhet finns mycket att lära – även för oss i dagens organisation.

Politikerna förväntas senare i år ta ställning till kommitténs förslag om att Polisen ska bli en organisation 2015. I väntan på den fortsatta hanteringen av frågan, är det mycket viktigt att vi fortsätter att utveckla verksamheten på olika sätt. Som flera av remissinstanserna påpekar är en omorganisation inte svaret på allt.

Det krävs naturligtvis mer än så för att vi ska leva upp till förväntningarna på oss. Vi måste förenkla rutiner, förnya arbetsmetoder och över huvud taget ständigt modernisera. Det är nödvändigt såväl för att förbättra verksamhetsresultatet som för att utveckla Polisen som arbetsplats. Vi får inte låta det arbetet avstanna i väntan på en ny organisation.

Vad som nu är särskilt viktigt i den dagliga verksamheten är att utreda fler ärenden. Vi har generellt god kvalitet på våra utredningar, men det är nödvändigt att vi levererar fler ärenden till åklagarna. Det är upp till både chefer och medarbetare att söka efter hinder i utredningsprocessen och se vad som kan förbättras. Det är något vi gemensamt måste åstadkomma.

I höst kommer jag under mina besök runt om i verksamheten särskilt intressera mig för två saker. Jag ska tala med utredare om hur vi kan utreda fler ärenden med bibehållen kvalitet och studera exempel på där man försöker förbättra rutiner och utveckla metoder.

Jag vill också tala med polisanställda på olika håll om hur de upplever öppenheten och formerna för dialog. Det är viktigt att vi har goda möjligheter att diskutera verksamheten så att vi kan vara en lärande organisation som utvärderar och förändrar. Jag ser fram emot intressanta diskussioner.