Motiverande samtal på Livsstilsmottagningen

Sedan i våras har poliserna på krogsektionen i Stockholm motiverat 70 personer att söka hjälp för sitt missbruk. Bakom framgångarna ligger en samtalsteknik de nyligen lärt sig.

I baren står en kille och gestikulerar vilt. Han trummar med fingrarna, tuggar frenetiskt på ett tuggummi och tittar man lite närmare verkar hans pupiller ovanligt stora.

– Genom de här tecknen bygger vi upp en skälig misstanke om narkotikabrott, säger Eric Stassais, polis och projektledare för Stockholmspolisens pågående samarbete med beroendevården.

I vanliga fall arbetar Eric Stassais som spanare på polisens krogsektion. Han har träffat många unga människor som missbrukar alkohol och narkotika, och vet vilka konsekvenserna kan bli.

På beroendevårdens Livsstilsmottagning i centrala Stockholm kan de få hjälp att bryta missbruket. Allt polisen behöver göra är att slussa dem dit – något som är lättare sagt än gjort. I våras fick 20 poliser under en två dagar lång pilotutbildning lära sig en samtalsteknik som har ökat inflödet av klienter till mottagningen markant.

Vedertagen metod

Eric Stassais refererar till tekniken som MI. Det står för det amerikanska begreppet Motivational Interviewing, som syftar till att motivera någon att förändra sin livsstil. I Sverige talar man om ”motiverande samtal” och det är en vedertagen metod inom exempelvis kriminalvården och sjukvården.

Målet med ett motiverande samtal är att personen man pratar med ska hitta sin egen, inre motivation för att förändra sitt beteende. Det sker bland annat genom att man lyfter fram den ambivalens som många känner för sitt missbruk. Även de upplevda fördelarna med missbruket respekteras i samtalet. Personen måste själv komma till insikt om att nackdelarna kanske överväger och på så vis hitta sin motivation.

– Vi ville testa om det är något som polisen kan använda. Vi träffar människor i utsatta lägen och ställer vi rätt frågor kan vi motivera dem att bryta en destruktiv livsstil, säger Eric Stassais.

Men hur går det till?

På krogen, i baren, där polisen har byggt upp en skälig misstanke om narkotikabrott, visiterar polisen killen med stora pupiller. Sedan får han följa med till stationen för att lämna ett urinprov.

– Ibland kan man börja samtalet i baren eller i bilen på väg in, eller så väntar man tills efter förhöret. Man märker själv när det finns en öppning, säger Eric Stassais.
 
En förutsättning för att nå fram är att först bygga upp en relation där personen i fråga känner sig trygg. Det gör man genom att använda något eller några av greppen i samtalstekniken.

Har polisen tid med den här typen av samtal?

– Inte alltid, men ibland. Det kan räcka att man inleder ett samtal med att be om lov att få ställa en fråga. Börjar du med att be om lov ska du se att många samtal får en helt annan vändning, säger Eric Stassais och betonar att det är viktigt att mötas på lika villkor och försöka se världen genom klientens ögon.
 
Ibland möter man människor som är alltför påverkade av alkohol eller droger för att ett samtal ska leda någonstans. Då rekommenderar Eric Stassais att man byter mobilnummer. Han brukar skicka ett sms dagen efter krogkvällen för att knyta kontakt igen. Målet är att övertyga dem som behöver hjälp att ta kontakt med Livsstilsmottagningen.

Eric Stassais tror att samtalstekniken kan användas i så gott som all polisverksamhet, till exempel för att prata med ungdomar i förorten som fastnat i en destruktiv livsstil.

– Att använda samtalstekniken i arbetet med sociala insatsgrupper skulle kunna ge bättre resultat, säger han.  

Livsstilsmottagningen

 
Stockholms läns landsting driver mottagningen, som tar emot personer mellan 18 och 35 år som lever i riskzonen för att fastna i missbruk. Här arbetar läkare och andra specialister på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). En arbetsplan tas fram för varje individ och sedan bokas samtalstillfällen in, med målet att förändra individens beteende.

Motiverande samtal – tio goda råd

  1. Be om lov. Inled aldrig ett samtal utan personens medgivande. Säg: Får jag ställa en fråga? 
  2. Bekräfta personen du pratar med. Försök att se världen genom personens ögon och var positiv och uppmuntrande.
  3. Ställ bara öppna frågor, inga ja- och nejfrågor.
  4. Visa att du lyssnar genom att reflektera över det personen säger.
  5. Sammanfatta det ni pratat om. Genom att summera det som sagts visar du att du förstått och förbereder personen för nästa steg.
  6. Undvik argumentation, kom inte med råd eller förslag.
  7. Ställ inte ledande frågor och ifrågasätt inte.
  8. Försök inte framstå som en expert.
  9. Sätt inga etiketter. Var inte fördömande.
  10. Tyck inte synd om och skämta inte bort ämnet.