Rikspolischefen: Spännande för varje steg

Vi har tagit ett steg närmare en ny polisorganisation. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att landets 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen den 1 januari 2015 ska ombildas till en myndighet.

Rikspolischef Bengt SvensonI väntan på riksdagens beslut förbereder regeringen den genomförandeorganisation som ska leda ombildningen. Den är tänkt att kunna påbörja sitt arbete i januari nästa år.

Därmed har vi alltså kommit ännu en bit på resan mot den största omorganisationen sedan förstatligandet 1965. Det är spännande för varje steg vi tar.

Samtidigt som den processen går framåt, ska vi fortsätta att utveckla vår dagliga verksamhet. Det pågår mycket utvecklingsarbete på många håll, i stort och i smått. Exempelvis besökte jag nyligen en projektverksamhet i City polismästardistrikt i Stockholm där man genom en kombinationstjänstgöring mellan ingripande- och utredningsverksamheten hade skapat en större förståelse för varandras roller.

Utredarna blev medvetna om vilka begränsningar som kan finnas ute i fält, samtidigt som ingripandeverksamheten fick större förståelse för vikten av de initiala utredningsåtgärderna och dess påverkan på slutresultatet. Bara ett av många goda exempel på åtgärder för att utveckla verksamheten.

För en tid sedan presenterade Polisförbundet en webbenkät där drygt 1 100 poliser svarat på frågor om högt och lågt i tak. Av de tillfrågade uppger 57 procent att de någon gång avstått från att framföra kritik eller synpunkter på grund av rädsla för eventuella repressalier. Undersökningen är dock inte entydig.

93 procent säger samtidigt att de har framfört kritik till sin närmaste chef och de allra flesta av dessa tycker att de då blivit korrekt bemötta.
Men kärnfrågan är inte att jämföra olika svar, utan det viktigaste för mig är att absolut ingen ska känna obehag inför att kritiskt diskutera hur arbetet leds och är organiserat. Vi ska ha högt i tak och en öppen dialog. Det är en rättighet, det ger bra arbetsmiljö och det är en nödvändig faktor för att vi fullt ut ska kunna vara en lärande organisation som utvecklar verksamheten.

Jag vill därför veta mer om hur det förhåller sig. I vinter genomför vi en medarbetarundersökning där Polisens samtliga medarbetare får möjlighet att ge sin syn. Under de besök jag gör runt om i verksamheten diskuterar jag med polisanställda om hur de upplever öppenheten och formerna för dialog.

I nästa månad arrangerar vi också en stor konferens där länspolismästarna ska diskutera denna fråga tillsammans med fackliga företrädare och forskare. Och det allra viktigaste är att frågan följs upp i polismyndigheterna med olika insatser för dialog och öppet klimat.

Till sist: I ledaren i Polisförbundets tidning målas en bild av Rikspolisstyrelsen som jag inte känner igen. Det framställs som att Rikspolisstyrelsen inte tar verksamhetens behov på allvar. Detta anser jag vara en orättvis beskrivning av de många kunniga poliser från hela landet som arbetar på Rikspolisstyrelsen.

Det är också orättvist mot alla de kunniga poliser i polismyndigheterna som deltar i olika utvecklingsprojekt. Kritik kan riktas mot stöd och metoder som tas fram, men jag kan försäkra att arbetet görs med verksamhetens behov för ögonen.

Vi ska ha livlig dialog om hur vi bäst utvecklar Polisen. Jag tar gärna emot kritik och förslag på hur vi kan bli bättre. Det är viktigt med synpunkter på hur stöd och metoder fungerar. Det finns ofta saker som kan justeras och förändras. Vi ska vara öppna för varandras erfarenheter och möta varandra med respekt och goda argument.