Rikspolischefen: Stolthet över vårt uppdrag

"Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänhetens skydd och annan hjälp.”

Rikspolischef Bengt SvensonSå lyder den första paragrafen i Polislagen. Det är formulerat med starka ord - främja rättvisa och trygghet, skapa ordning och säkerhet, ge skydd och hjälp.

Så lyder alltså uppdraget från medborgarna och paragrafen visar tydligt vår viktiga funktion i samhället. Fortsätter man att läsa i lagboken om de uppgifter och de befogenheter vi har fått, blir det ännu tydligare vilket stort förtroende medborgarna har gett oss. Över detta ska vi känna stolthet.

Varje dag vi går till arbetet ska vi främja rättvisa, skapa trygghet och ge skydd. Det är vårt jobb. Det gäller oss alla inom Polisen, oavsett var vi jobbar och oavsett med vilka arbetsuppgifter. Alla polisanställda fyller en viktig funktion för att vi ska kunna leva upp till vad medborgarna förväntar sig av oss.

När rutinuppgifter ska utföras, när invanda arbetsmoment upprepas eller när man är stressad och kanske frustrerad över något som inte fungerar, ja då är nog inte det första man tänker på den inledande paragrafen i Polislagen.

Ändå är det bra att påminna sig om den ibland för att sätta de dagliga sysslorna i sitt stora sammanhang. Vi ska dessutom inte bara känna stolthet över uppdraget vi har fått, utan också över hur vi genomför det.

Varje dag utför vi tusentals arbetsuppgifter som främjar trygghet och bidrar till säkerhet. Det kan gälla att finna bevis som binder brottslingen till brottet, köra en berusad tjej eller kille hem, svara på samtal från människor som behöver hjälp, ta blås för att stoppa rattfyllerister, avbryta en misshandel, bedöma vilka som ska ha vapenlicens eller ta hand om chockade efter en olycka. För att nu bara nämna några av de sysslor vi har. Styrkta av allt det vi gör, kan vi ta oss an varje ny arbetsdag med stolthet. 

Det finns heller inget bättre sätt att utveckla verksamheten än att ta avstamp från det vi gör. Det ger kraft att undanröja hinder och jobba sig framåt, sökandes efter hur vi kan arbeta smidigare och hjälpa fler. När jag åker runt och träffar polisanställda på olika håll i landet, möter jag medarbetare som strävsamt jobbar på i det vardagliga och som gör det mycket bra. Helt i enlighet med Polislagens första paragraf, skulle man kunna säga.

Många vittnar om vilken drivkraft de känner i jobbet och om den energi de får från allt som uträttas. Men jag får också höra vittnesmål om saker som stjäl kraft. Det kan vara arbetsrutiner som borde vara bättre, rapportering och blanketter som är krångliga, kritik som anses orättvis, scheman och fördelning av personal som ifrågasätts.

Det är viktigt att vi lyssnar på varandra och gör allt för att undanröja sådant som hindrar oss från att jobba på bästa sätt. Det handlar både om att förklara och om att lyssna. Lika viktigt för chefer som för medarbetare. Jag hör ofta om saker som borde kunna åtgärdas eller som borde kunna förklaras bättre så att missförstånd undviks. Även dialogen oss emellan är en del av jobbet för att leva upp till uppdraget. 

Vi har ett ovanligt viktigt arbete, men som på alla jobb kan det naturligtvis vara motigt ibland. Ofta för att vi vill kunna göra mer och göra större skillnad. Det är då vi ska påminna oss om allt bra vi gör och finna sätt att göra än mer av det. Det är då vi ska känna stolthet i att läsa den första paragrafen med nyckelorden rättvisa och trygghet, ordning och säkerhet, skydd och hjälp.