De jobbar för äldres trygghet

Circagruppen i Vårgårda fokuserar på ligor som rånar äldre och handikappade. Hittills har gruppen sprängt ett femtontal ligor.

Kent Karlsson i Vårgårda. Foto: Niklas MaupoixAtt Circagruppen, Central Investigation Related to Crime Aliens, har inrättat sig på stationen i Vårgårda, är mest en slump. Claes Persson behövde någonstans att vara med den omfattande utredningen han hade fått i knät, och här fanns ett ledigt konferensrum.

–När jag insåg vidden av arbetet med åldringsrån, skapade jag en helt ny utredningsgrupp som inte fick plats på stationen i Alingsås, berättar han.

I dag kan gruppen stoltsera med att ha sprängt ett 15-tal ligor,specialiserade på brott mot äldre och handikappade. Det som från början var tänkt som ett projekt runt en specifik utredning, har idag blivit en nationell angelägenhet.

Circagruppen har blivit permanent och numera är polisen i Västra Götaland sakkunnigmyndighet inom området åldringsbrott.

– Det betyder, bland annat, att vi får tillgång till uppgifter om alla åldringsbrott som begås av specialiserade ligor över hela landet, förklarar gruppchefen Claes Persson.

Det hela började redan 2008, då två personer greps på gatan i Alingsås. Ganska snart uppdagades att de var inblandade i en liga från Rumänien, som specialiserat sig på växlingsbedrägerier mot äldre personer. Under sin brottsturné genom Sverige, och över gränserna, hade de begått hundratals stölder och lämnat minst lika många förkrossade åldringar i sitt kölvatten.

Flera av offren hade aldrig varit utsatta för brott tidigare, och de bestals inte bara på sina besparingar utan förlorade också mycket av sin tillit till andra människor.

– Medelåldern på de målsägande var 74 år, och totalt hade ligan kommit över 1,8 miljoner kronor, berättar Claes Persson.

Metoden vid brotten var nästan alltid densamma. Gärningsmannen kikade över axeln på äldre och handikappade personer vid bankomater och memorerade deras pinkoder. Sen stal de kortet eller plånboken i ett obevakat ögonblick, oftast genom att distrahera personen med en önskan om växelpengar eller genom att fråga om vägen.

– Jag stod och plockade bland kattmatsburkarna i butiken och märkte överhuvudtaget inte när de tog min plånbok, minns Barbro Olsson som förlorade 1 600 kronor i kontanter i samband med stölden.

Efter en åtta månader lång utredning åtalades gärningsmännen i Alingsås tingsrätt. Förundersökningen var på över 2 000 sidor och rättegången tog 35 förhandlingsdagar i anspråk. Claes Persson satt med under alla dagarna, och sänder några tacksamma ord till åklagaren Johan Fröjelin.

– Tack vare extra resurser kunde han vara med ända från början i vårt arbete. Det var aldrig tal om att sätta punkt halvvägs, utan det fick ta den tid det tog.

Genom Circas omfattande utredning kunde de två gärningsmännen dömas till fem och tre års fängelse samt utvisning på livstid. Samtidigt fick brottsoffer från Luleå i norr och Ystad i söder en viss upprättelse. Barbro Olsson berättar att hon bara upplevde lättnad när gärningsmännen fick sina straff.

– Jag har varit både arg, ledsen och kränkt och har haft svårt att lägga upplevelsen bakom mig. Nu när jag vet att de sitter i fängelse känns det lite bättre, säger hon.

För Circas del var den stora utredningen däremot bara början. Nu var arbetsmetoderna etablerade och gruppen kunde gå vidare i sitt sökande efter fler förövare med liknande metoder. Ju närmare de granskade brottsligheten, desto fler ligor uppenbarade sig.

Claes Persson berättar att sällskapen oftast består av löst sammansatta grupper som i första hand kommer från Östeuropa. Ofta opererar de i par, man och kvinna, och många gånger är de från samma familj. De rör sig nästan alltid med bil över hela Sverige och gör avstickare in i våra grannländer – eller tvärtom.

– Vi försöker samarbeta med andra länder och i några ärenden har vi hämtat utredningar från Norge. Målet är att utveckla samverkan ännu mer.

Nästan allt arbete inom Circa går ut på att lägga pussel. Bilder från övervakningskameror vid bankomater och i butiker jämförs med varandra och läggs ihop. Samma kvinna kan ha sällskap med tre olika män, som senare återfinns på andra platser i helt nya konstellationer. Bilderna samkörs därefter med vilka brott som anmälts på respektive ort.

– Det är ytterst sällan som de drabbade själva kan lämna några vittnesuppgifter, eftersom de bara i undantagsfall har sett när brotten begåtts. Eller så är de så chockade att de inte minns av den anledningen.
På Vårgårdas polisstation trängs rader av pärmar där gärningsmännen, i brist på riktiga identiteter, fått påhittade namn. För närvarande har Circa ett 60-tal ligor under bevakning, med ett par hundra personer inblandade.

Claes Persson berättar att ligorna oftast är välorganiserade och gör allt för att gäcka polisen. De byter inte bara vistelseort med jämna mellanrum, utan förändrar även sitt tillvägagångssätt rätt som det är. Under en period kan äldre som besöker bensinstationer vara den vanligaste måltavlan. I nästa stund gör brottslingarna hembesök.

– I några ärenden har vi sett via bilder från övervakningskameror hur gärningsmännen följt efter en person en hel dag, tills rätt ögonblick infinner sig.

Genom samarbetet över länsgränserna hoppas Circa att det ska bli lättare att klara själva identifieringen. Om till exempel polisen i Halmstad hör av sig till Vårgårdagruppen när de gripit en person ökar möjligheten att knyta gärningsmannen till brott som kan ha begåtts lite varstans i landet.

– Tyvärr tror vi att mörkertalet är stort. Vi vet att många äldre skäms så mycket över att ha blivit lurade att de aldrig gör någon polisanmälan, säger Claes Persson.

Circa


Circa, Central Investigation Related to Crime Aliens, står för Centrala gruppen för utlänningsrelaterade brott. Den projektgrupp som hittills har ingått i Circa består av sex polisanställda i Vårgårda och två i Göteborg.
 

 

Typiska seriebrott mot äldre och handikappade

  • Växling – någon ber om växlingspengar. Medan offret gräver i plånboken ”hjälper” gärningsmannen till och norpar samtidigt bank-
    kortet.
  • Kartan – en person frågas om vägen och ombeds visa på en karta. Samtidigt passar en medbrottsling på att stjäla målsägandens plånbok. 
  • Bankomaten – gärningsmannen memorerar koden, sedan stjäls plånboken eller kortet i ett obevakat ögonblick.
  • Bensinstationen – gärningsmannen söker upp en äldre kund på en automatstation, och ber att få tanka på dennes kort mot betalning. Kortet byts ut mot ett annat värdelöst kort under hanteringen.
  • Smycken – gärningsmannen, oftast en kvinna, vill ge en äldre dam ett smycke som tack för någon vänlighet. Hon knäpper på damen ett halsband, samtidigt som hon plockar av målsäganden den äkta varan.
  • Bostaden – genom en förevändning om ett glas vatten eller något annat
    ärende, tar sig gärningsmännen in i den äldres bostad och stjäl smycken och pengar.