Samverkan ger kortare larmvägar

Ola Tapper, LKC-operatör i Stockholms län, arbetade en vecka i SOS Alarms lokaler, tillsammans med räddningstjänsten och ambulansdirigenter - i skarp drift.

Ola Tapper– Vi samverkade i skarp drift i de ärenden som alla tre blåljusorganisationer var inblandade i. Det var trafikolyckor, bränder, hjärtstopp och suicidärenden, till exempel.

Varför då? 

– Syftet var att öka förståelsen för varandras roller och hitta sätt att samverka. Målet är att ge förslag på hur vi kan utveckla våra metoder och rutiner för att larma och dela information effektivare.

Hur skilde sig den här veckan från din vardag?

– I normala fall ringer exempelvis räddningstjänsten polisen efter att de skickat ut sin egen personal. Nu larmade vi samtidigt. Istället för att de ringde upp oss, kunde vi prata fritt över bordet och lyssna på varandras samtal.

Vad får arbetssättet för effekter?

– Framför allt blir larmvägarna mycket kortare, så det kan gå snabbare. Alla inblandade har samma information när de åker ut. Även små detaljer kan vara viktiga.

Kan du ge några exempel?

– Det kom in ett larm om en brand på ett värmeverk. Räddningstjänsten befarade att det var en stor brand och skickade brandbilar från tre stationer. Men branden var inte inne i själva värmeverket, utan utanför, och eftersom alla fick den informationen på en gång kunde polisen trappa ner sin insats tidigt.

– En annan effekt är att ambulanspersonalen och räddningstjänsten får mer information när de åker ut på suicidärenden. SOS Alarm har ingen historik lagrad, men det har polisen. Vi kan berätta om personen kan vara farlig eller är psykiskt sjuk.

Kan ni jobba så här jämt?

– Nej, det blir svårt att göra i full skala. Nu jobbade vi med vissa utvalda ärenden, där vi visste att alla tre organisationer skulle bli involverade. I de flesta andra ärenden är sekretessen ett hinder. Patientsekretessen, som gäller dem som behöver ambulans, är väldigt stark. Vi får inte lyssna på deras samtal. Samma sak gäller för uppgifter ur polisens register, de är också sekretessbelagda. Jag jobbade inte som vanlig operatör den här veckan och tog inte emot registerfrågor från polispatrullerna. Polisen har dessutom fler operatörer och vi måste ha närhet till vakthavande befäl som fattar beslut.

Vad var då poängen?

– Nu vet vi att det går att samverka, i alla fall i den här omfattningen och under dessa former. Vid storhelger, som nyårsafton till exempel, skulle vi ha nytta av att komplettera det vanliga arbetet med att också sitta tillsammans.