Polisen satsar på brottsofferarbete

Den som har utsatts för brott ska få ett gott bemötande och en tydlig, begriplig information genom hela rättskedjan. Just nu pågår en satsning för att polisen ska leva upp till dessa krav.

polisförhörI regleringsbrevet står det att polisen ska bli bättre på framför allt att informera brottsoffer. Därför pågår just nu en informationssatsning. 

Rikspolisstyrelsen, RPS, har tagit fram riktlinjer och stödmaterial för polispersonal och brottsoffer.

– Alla som kommer i kontakt med brottsoffer – anmälningsmottagare, utredare, förundersökningsledare – har ansvar för att ge relevant information, det ska vara en naturlig del i arbetet, säger Maria Agge, brottsofferhandläggare på RPS, och en av dem som ansvarar för informationssatsningen.

Internt, inom polisen, ska satsningen leda till kunskap om vem som ska informera om vad och när, och bidra till effektivare brottsutredningar.  Varje polismyndighet har utsett en införandeansvarig som ska driva arbetet lokalt, med stöd från RPS.

De ska se över rutiner och arbetssätt, och undersöka vilka förändringar som krävs.  Ulf Haquinius, brottsoffersamordnare på länsnivå i Stockholm, har deltagit i RPS inspektioner av fem polismyndigheters brottsofferarbete.

Han anser att en förklaring till bristerna i brottsofferarbetet finns på ledningsnivå. Många chefer har inte jobbat med frågorna. De har inte heller förklarat varför de är viktiga och vilka vinster som finns. 

– Så är det alltid, man vill veta ”hur gynnar det mig?”

Hur gynnar det polisanställda? 

– Vinsterna är enorma. Om de som utsätts för brott gång på gång får rätt stöd, hjälp och skydd kan deras utsatthet minskas.

– Vissa behöver skydd och stöd för att våga lämna en våldsam partner. Andra kanske bara behöver ett säkerhetssamtal om hur de lever, beter sig på nätet, hur de hanterar sociala medier och så vidare. 

 Ulf Haquinius påpekar att ett bra bemötande inte kostar någonting – varken tid eller pengar – och att man kan komma långt bara med det. Är målsäganden välinformerad är det större chans att denne inte drar tillbaka sin anmälan. Dessutom sparar det mycket tid för utredaren. 

Alla polismyndigheter har särskilda brottsoffersamordnare. Statusen för dem måste höjas, liksom prioriteten på brottsofferarbetet, anser Ulf Haquinius.  Själv har han ett förflutet inom piketen och Nationella insatsstyrkan. Han ser en tydlig skillnad i status mellan att jobba med så kallade hårda frågor, som han gjorde tidigare, och de mjuka frågor han jobbar med nu. Dessutom har brottsoffersamordnarna oftast otillräckliga mandat och de jobbar långt ifrån ledningen.

– Jag brukar råda dem att nästla sig in på alla nivåer och vara jobbiga, att prata om brottsofferfrågor överallt och vara ett dåligt samvete. Syns vi inte finns vi inte, säger han. 

Ytterligare en brist Ulf Haquinius pekar på är att brottsofferarbetet ser olika ut på olika polismyndigheter. 

– Vi måste jobba likriktat. Det ska inte spela någon roll var eller på vilket sätt du anmäler ett brott – du ska få ett lika bra bemötande överallt.  Även om det går långsamt tycker han att det går framåt. Brottsofferarbete tas till exempel numera upp på många av polisens interna utbildningar.

– Men det är som att sitta i Ikeas bollhav, det finns hur många bollar som helst att ta tag i. 

 

Det här ska polisen bli bättre på att informera om: 

  • Beslut i målsägandens ärende. 
  • Vilket stöd och vilken hjälp som går att få. 
  • Möjlighet till målsägarbiträde.
  • Kontaktförbud.
  • Stödperson. 
  • Ekonomisk ersättning. 
  • Rättshjälp och rådgivning. 
  • Hur man får tillbaka stulet gods.

Information för den som har utsatts för brott, till exempel vad som händer efter polisanmälan: www.polisen.se/rattskedjan