Polisflyget kvar på Arlanda

Polisflygets helikopterbas blir kvar på Arlanda flygplats. Efter tio år av temporära lösningar planerar nu polisen och Swedavia en permanent basering.

Under 2000-talet har polisflyget i Stockholm tvingats flytta mellan en rad olika baseringar. Från Barkarby till Tullinge, Berga, Myttinge och en temporär placering på Arlanda flygplats.

Men nu ser de alltså ut att bli mer bofasta. Den verkställande ledningen i Swedavia, som äger och driver ett flertal flygplatser runt om i landet, har godkänt en permanent etablering på Arlanda flygplats.

Håkan Wall– Om vi lyckas ta detta i hamn kan vi släppa den här frågan och fokusera på verksamheten istället, säger Håkan Wall, chef för Rikskriminalpolisens ordningspolisenhet.

Rikspolischefen har i tidigare beslut slagit fast att Arlanda flygplats är att föredra för polisflyget i Stockholm, och orsakerna till det är flera. Det finns till exempel många logistiska fördelar med att utgå från en flygplats. Dessutom kan polisen dra nytta av den säkerhetsstruktur som redan finns på en internationell flygplats.

Men det faktum att Arlanda är en kommersiell storflygplats har också gjort det komplicerat att hitta en lösning som gagnar alla parter.

– Swedavia har arbetat intensivt med att värdera olika geografiska placeringar på flygplatsen för att hitta en plats där polisflyget och den reguljära trafiken inte stör varandra. Det är ingen enkel uppgift, men faktum är att vi redan med den tillfälliga baseringen lärt oss samverka på ett bra sätt, säger Håkan Wall.

Exakt var den permanenta baseringen ska ligga på flygplatsen är för tidigt att säga. Det är där den gemensamma projektgruppen kommer in i bilden.

– Geografin är en av frågorna de kommer titta på. Vad vi kan säga redan nu är att alla möjligheter anses vara uttömda vad gäller befintliga fastigheter på Arlanda flygplats. Det är nybyggnation som gäller.

Vad har ni för tidsplan?

– Projektgruppen har fått i uppgift att ta fram ett beslutsunderlag under våren. Sedan måste både vi och Swedavia få klartecken internt. Först därefter kan projekteringen för en eventuell byggstart inledas. Så vi blir nog kvar i de temporära lokalerna några år till, säger Håkan Wall.