Vad händer egentligen i Malmö?

Stefan Sintéus, chef på länskriminalen i Malmö och kommenderingschef i den särskilda satsningen Operation Alfred svarar på sex frågor.

Vad händer egentligen i Malmö?

− Från i somras och fram till nyår begicks åtta mord i Malmö och två strax utanför. Den 3 januari fattade Skånepolisen beslut om att kalla situationen för en särskild händelse och vi fick nationell förstärkning.

Hur många mord brukar ske i Malmö?

− Enligt statistiken sker cirka 15 mord per år i Skåne. Anledningen till att det som skett fått sådan uppmärksamhet är att det var så många skott på öppen gata under en så pass kort tidsperiod.

Vad beror det på?

− Det är det vi utreder nu. Det vi vet är att det handlar om uppgörelser om pengar i kriminella miljöer. Vi har sett en del fientliga övertaganden av företag. Det har i huvudsak varit kriminella som skjutit andra kriminella. Karaktäristiskt för dessa mord har varit att man skjutit flera skott på öppen gata i dagsljus, och sedan lugnt gått därifrån.

Är Malmö Sveriges Chicago?

 − Nej, det tycker jag inte. Det finns visserligen en marknad i Malmö med svart handel och svartklubbar, man kan äta falafellunch för 15 spänn och klippa sig för 40, vilket vissa tjänar pengar på. Det är dessa nätverk vi försöker komma åt i satsningen mot den grova organiserade brottsligheten. Den 7 mars satte vi in en ny aktionsgrupp, operation Selma, där vi angriper problemet med stöd av nio andra myndigheter utöver polisen.

Vilken typ av förstärkning har Skånepolisen fått?

− Rikskriminalpolisen har gått upp i stab och jag kan vända mig dit om vi behöver resurser. Behöver vi en analytiker eller en kriminaltekniker till, till exempel, så fixar de det. Vi leder själva fem av de tio pågående mordutredningarna, Rikskrim deltar i tre, Jönköping leder en och Stockholm en.

− Dessutom har vi fått förstärkning från den nationella mängd- och seriebrottsstyrkan, 24 poliser totalt, som gör insatser på svartklubbar, husrannsakningar och dylikt. Parallellt pågår en trygghetssatsning med ökad närvaro på brottsdrabbade platser. Sammanlagt har vi mellan 70 och 100 poliser här som förstärkning och har så haft sedan den 3 januari.

Vilket resultat har förstärkningen gett?

 − Antalet anmälda brott i Malmö har minskat med 21 procent jämfört med samma period förra året. Vi vågar säga att vi stabiliserat situationen. Vi hade inte fixat det utan den här massiva förstärkningen. Tänk bara vilken skillnad att kunna skicka ut 50 poliser istället för två för att knacka dörr i ett höghusområde.