Rikspolischefen: Ett välkommet besked

Den kommitté som utrett Polisens organisation har föreslagit att vi ska bli en gemensam myndighet. Det var ett välkommet besked.

Rikspolischef Bengt SvensonJag har många gånger sagt att det inte är rationellt att Polisen är uppdelad i så många myndigheter.

Om vi vore en myndighet skulle vi kunna samarbeta lättare. Vi hindras inte av olika gränser, utan kan utbyta information enklare, arbeta flexiblare och utnyttja specialresurser på ett bättre sätt.

Bra är också att det ska bli en ny regional indelning. Det ger oss mer bärkraftiga enheter än dagens organisation där skillnaderna är stora mellan myndigheterna.

Tydligare beslutsvägar

Kommittén föreslår även att det ska bli rakare rör i beslutsvägarna och att ansvarsförhållandena ska bli klarare. Därmed blir det tydligare var beslut ska fattas – nationellt, regionalt eller lokalt. Det dagliga operativa polisarbetet ska även fortsättningsvis ledas lokalt och med kommitténs förslag kan stödet från regionalt och nationellt håll bli bättre. Bland annat kan nya metoder införas snabbare och jämnare över hela landet.

Kort sagt innebär en gemensam myndighet att vi kan agera kraftfullare mot brottsligheten.

Samtidigt som jag många gånger sagt att vi borde bli en myndighet, har jag också sagt att det inte är det enda svaret på hur vi ska hantera framtida utmaningar och bli effektivare. Det krävs givetvis även andra åtgärder för att utveckla svensk polis.

Orimlig kritik

Att en organisationsförändring nu kanske blir verklighet, innebär med andra ord inte att vi ska frysa allt förändringsarbete i väntan på ett genomförande. Medan politikerna hanterar förslaget, måste vi fortsätta att utveckla vår verksamhet. Den agenda vi har med bland annat satsningar på utredningsstöd, IT och ledarskap samt insatser mot seriebrott och vaneförbrytare, ska vi jobba vidare med. De förbättringarna behövs oavsett organisationsstruktur.

Vårt utvecklingsarbete och utsikterna om en ny organisation, ger mig tillförsikt. Jag tycker dock att vissa stunder förmörkas av att Polisen den senaste tiden utsatts för orimlig kritik.

Medier framställer ibland brister som långt mer omfattande än de är och vårt arbete beskrivs på ett felaktigt sätt. Det tecknas bilder som inte är representativa för hur polisanställda jobbar. Givetvis finns det saker som kan bli bättre och det sker misstag. Men proportionerna blir inte rimliga i en del skildringar.

Utred fler mängdbrott

Vi gör flera miljoner insatser av olika slag under ett år och de allra flesta av dessa insatser utför vi korrekt och bra. För alla de anställda som gör alla dessa bra insatser, blir beskrivningarna orättvisa.

Det vi gör, gör vi alltså oftast bra. Vi måste dock konstatera att vi behöver göra ännu mer av det bra. Inom flera områden presterar vi allt mer, exempelvis i kampen mot våldsbrott och mot den grova brottsligheten. Men vi måste utreda fler mängdbrott. Det finns stora och berättigade förväntningar på det från allmänheten. Under flera år i rad redovisade vi allt fler ärenden, men förra året sjönk resultatet.

I år måste vi förmå att utreda fler ärenden och nå över 2010 års resultat. Varje länspolismästare måste följa arbetet med mängdbrott noga och verka för att det blir bättre. Var och en måste dessutom bidra med sin insats.