Rikspolischef Bengt Svenson: Ett historiskt år har börjat

Ett nytt år har börjat och det kommer att bli ett viktigt och intressant år för oss i svensk polis. Jag vet att det till och med kommer att bli ett historiskt år. Om ett par månader lägger organisationskommittén fram sin analys av Polisens organisation.

Rikspolischef Bengt Svenson
Rikspolischef
Bengt Svenson

Det var sommaren 2010 som regeringen tillsatte denna utredning med uppdraget att ta ställning till behovet av att ändra Polisens organisation. Det ska bli spännande att se vad kommittén kommit fram till. Under året kommer förslaget debatteras både inom och utom Polisen. Så småningom ska regering och riksdag fatta beslut. Ingen förändring av organisationen kommer att ske i år, men det är ändå historiskt att det är under 2012 som förslaget presenteras.

Jag har aldrig gjort någon hemlighet av att jag hoppas att kommittén föreslår en förändring av Polisens organisation. Det är inte rationellt att vi är uppdelade i så många myndigheter. Vi skulle kunna arbeta smidigare om vi vore en gemensam myndighet.

Samtidigt är det viktigt att organisationsfrågan ges en rimlig proportion. Det dagliga polisarbetet kommer överlag att utföras på samma sätt och vara lokalt förankrat, oavsett myndighetsstruktur. Vinsterna ligger i att vi kan få en rationellare organisation, en större flexibilitet och att vi snabbare kan sprida nya arbetsmetoder. Men oavsett organisationsform, måste vi fortsätta att utveckla vårt arbete.

Under 2012 kan vi åstadkomma mycket om vi hjälps åt. Jag ser till exempel fram emot att vi ska fortsätta utöka användningen av Pust, vårt nya arbetssätt för utredningar. Jag ser också fram emot de stora förbättringar vi har på gång när det gäller it-stödet. Faktum är att vi nu genomför den största satsningen någonsin för att modernisera Polisens it. Det kommer att underlätta och effektivisera vårt arbete. Vi har också många andra projekt och insatser på gång för att utveckla verksamheten: vi ska snabbare utreda ungdomsärenden, satsa allt tuffare mot vaneförbrytare, fortsätta utveckla vårt samarbete mot den grova organiserade brottsligheten och göra en ny satsning mot brott i nära relationer. Detta bara för att nämna några exempel på allt som pågår eller snart ska starta i syfte att utveckla Polisen. 

Var och en av oss kan bidra till att utvecklingsarbetet blir så framgångsrikt som möjligt under 2012. Genom att både driva på utvecklingsarbetet och maximalt använda de verktyg vi redan har, ska vi få vårt resultat att växa.

Sedan finns det en sak till jag hoppas på under 2012, nämligen att politikerna fattar beslut om en ny polisutbildning. Det är nu över tre år sedan regeringen fick ett utredningsförslag om en ny utbildning. Utredningen konstaterade att kraven på framtidens poliser måste leda till att polisutbildningen reformeras. Sedan dess har tiden gått utan att regeringen fattat något beslut.

Behovet av en ny utbildning växer ju längre tiden går. Dagens polisutbildning är bra, men den måste utvecklas för att möta de växande kraven på polis-yrket. Jag hoppas därför att 2012 blir det år då regeringen fattar beslut om att gå vidare med utbildningsfrågan.

Allt detta sammantaget: organisationskommitténs förslag, vårt eget fortsatta reformarbete och förhoppningsvis ett beslut om en ny polisutbildning, gör att 2012 kan bli ett spännande år där stora steg tas för Polisens utveckling. Det ser jag fram emot.

För övrigt…

 …gläds jag åt att satsningen mot mängd- och seriebrott nu drar igång för fullt.