Hur korrupt är Sverige?

– Det är omöjligt att svara med faktiska tal, men när det internationella nätverket Transparency International listar upplevd korruption i världens länder varje år, får Sverige väldigt bra betyg.

Åsa Elfving
Åsa Elfving

Berätta om den nya nationella korruptionsgruppen.

– Vi kommer utreda alla ärenden som rör korruption och bestickning, på samma sätt som Riksenheten mot korruption gör hos Åklagarmyndigheten. Rekryteringen är färdig och alla är på plats. Den 1 februari ska vi kunna arbeta operativt.

Varför behövs ni?

– Tidigare har de här ärendena varit utspridda i landet, på utredare som sällan stöter på korruptionsbrott. Det blir omständligt, inte minst för åklagarna. Nu samlar vi istället spetskompetensen på ett ställe och blir därmed mer effektiva.
– Dessutom måste vi leva upp till de internationella konventioner som Sverige skrivit på. Som medlem i OECD-samarbetet har vi till exempel lovat att ha ”specialiserade enheter” som arbetar mot korruption. Det har vi nu.

Ökar korruptionen?

– Vi har ungefär hundra sådana här utredningar om året i Sverige. De blir inte fler, men mer komplicerade. Brotten är dessutom svåra att hitta. Mycket bygger fortfarande på anonyma tips – en tredje part som känner sig förorättad på grund av korruptionen.

Finns det kopplingar till kriminella organisationer?

– I många länder är korruption och bestickning förknippat med grov organiserad brottslighet men vi vet inte så mycket om det i Sverige än. Det är någonting vi vill titta närmare på.

Hur?

– Vi behöver bli bättre på att fånga upp signaler om att brotten begås, till exempel via samarbeten med andra myndigheter. Dessutom har det
inte funnits någon underrättelseverksamhet knuten till den här typen av brottslighet tidigare. Det gör det nu.

Fakta om Åsa Elfving

Aktuell: Nyanställd chef på Nationella korruptionsgruppen.
Ålder: 48 år.
Familj: Sambo och två barn.
Karriär: Polis sedan 1987. Har bland annat arbetat i Solna och på länskrim. Har varit operativ chef på utredningsroteln i Stockholm.