Han ska genomföra nya polisorganisationen

Thomas Rolén, presenterades den 16 november som genomförandeansvarig för den nya polisorganisationen.

Vad händer nu? 

  – Nu väntar vi på riksdagens beslut, att den ska ställa sig bakom regeringens framställan i budgetpropositionen i mitten av december. Då ska direktiven beslutas och sedan ska jag förordas formellt. Fram tills dess kommer jag att ta kontakter och börja bygga upp en genomförandeorganisation.

Hur många ska ingå? 

– Jag kan inte säga exakt hur många, det beror också på hur direktiven utformas, men det kommer bli en ganska stor organisation. 

Det är sagt att den ska stå vid sidan av polisen, för att inte störa polisarbetet, men polisanställda måste väl ingå? 

– Ja, men hur många är svårt att säga. Det är en utmaning eftersom polisen är en organisation som kör för fullt 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Det arbetet vill man inte störa. 

Hur kommer vi inom polisen att påverkas av omorganisationen?

 – Det finns inget i detta uppdrag hittills som påverkar den enskilde polisanställde. 

Att nya regioner inrättas, kan det innebära att folk måste flytta på sig?

– Det är alldeles för tidigt att säga. Jag vet inte ens hur regionindelningen ska se ut. 

Vilka farhågor har du inför förändringsarbetet? 

 – Jag har inga. Jo, att det blir svårt och att det är en jättestor omorganisation, men samtidigt vet jag att det finns oerhört mycket kompetens, bland annat inom polisen. Det finns många som vill väldigt mycket. Tar man vara på det tror jag att det kan bli väldigt bra. 

Hur ser din vision av resultatet av omorganisationen ut?

– Det vill jag vänta med, men som justitieministern säger: Centralt är att de hinder som är identifierade i utredningen tas bort, för att förenkla för polisen att utföra sitt arbete.

Kommer du att stanna inom polisen efter det här uppdraget? Det spekuleras i om du blir näste rikspolischef.

– När jag förordas kommer jag att ansöka om tjänstledighet från mitt ordinarie arbete, så jag har mitt domarjobb kvar. Något mer är inte sagt eller utlovat. 

Men om du skulle få frågan?

– Det är alldeles för tidigt att svara på. Jag vet inte ens hur organisationen kommer att se ut. 

Du efterträdde ju Sten Heckscher som president på Kammarrätten – cirkeln blir sluten …

– Ja just det, ha, ha …

 

Thomas Rolén
Ålder: 53. Yrke: Kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Tidigare befattningar: Generaldirektör för Domstolsverket, expeditions/rättschef i Justitiedepartementet, departementsråd och chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor och tillförordnad chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet.