Fråga & svar: Jan Garton

Jan Garton, chef för Säkerhetspolisens avdelning för säkerhetsunderrättelser, kommenterar självmordsattentatet den 11 december.

 Hotbilden mot Sverige bedöms sedan i höstas som förhöjd och den 11 december inträffade ett självmordsattentat i centrala Stockholm. Varför händer det här just nu?

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser. Det blir bara spekulativt. Vi genomför en utredning under åklagarens ledning som bland annat syftar till att klarlägga om gärningsmannen var ensam eller inte.

Ni bad allmänheten om tips. Hur har gensvaret varit?

– Vi har upplevt det som väldigt positivt och är tacksamma för att allmänheten, i spåren av en sådan här händelse, reagerar med att höra av sig till oss med information som de tror kan vara till nytta. Vi tar alla uppgifter på stort allvar och arbetar vidare där vi ser att det är motiverat.

Efter attentatet höjdes röster som efterlyste mer kontroll och övervakning. Vad har ni för ansvar i den debatten?

– I ett samhälle som är hundra procent säkert mot terrordåd blir det väldigt svårt att upprätthålla integriteten för enskilda individer. Ett sådant samhälle skulle jag personligen inte vilja leva i. Vi har ett ansvar för att på ett balanserat sätt informera allmänheten om vad vi behöver för att lösa det uppdrag vi fått av statsmakterna. Det är ett uppdrag som många gånger är svårt. Å andra sidan ska vi också hjälpa till med att balansera debatten och göra tydligt vad vi inte behöver. Men vi kommer naturligtvis att utvärdera den här händelsen för att se hur vi skulle kunna bli ännu bättre på att utföra vårt uppdrag.

Hur har hotbilden mot Sverige utvecklats de senaste fem-tio åren?

– Vi är en del av flera globala fenomen och vet sedan tidigare att det finns människor från Sverige som har radikaliserats och rest till konfliktområden för att utbilda sig och, i vissa fall, delta i olagliga våldshandlingar. Den utvecklingen påverkar naturligtvis hotbilden.

– En långsiktig trend är att terro-rism internationaliseras. Det finns idag få terrornätverk som håller sig inom ett land. Globaliseringen leder till att händelseförlopp kan få både snabba och betydande konsekvenser på platser långt bort från den ursprungliga händelsen.

Hur påverkar den utvecklingen svensk polis?

– För det första så vill jag gärna ta tillfället i akt att tacka alla de polisanställda runt om i landet som varit en del av arbetet med att skapa trygghet efter självmordsattentatet. Samarbetet med polismyndigheterna har fungerat väldigt bra och det finns potential för ännu mer samverkan.

– Alla som arbetar inom polisen är en del av vår förmåga att motverka terrorism i Sverige. Det kan till exempel röra sig om närpoliser som fångar upp signaler på att personer har börjat radikaliseras. Den typen av tidig uppmärksamhet är vi beroende av och tacksamma för.