Vi besöker ett regionalt underrättelsecenter

Det regionala underrättelsecentret i Malmö, RUC Syd, löste tio av tio fall och drog in 15 miljoner kronor till statskassan förra året. Strategin är att slå till mot den grova brottslighetens känsligaste punkt: pengarna.

Bland de tio fallen finns domen på sju års fängelse mot den man som beskrivits som undre världens bankir.

– Han dömdes också att betala skadestånd på sammanlagt 117 530 855 kronor, säger Erik, polis och sammankallande för RUC Syd.

Tillsammans med Janne från Skatteverket berättar han om verksamheten. Ingen av dem vill framträda med namn eller bild.

– Orsaken är att vi har förorsakat den grova brottsligheten betydande skador vilket kan leda till bekymmer om de vet vilka vi är, säger Erik.

Grundbulten i verksamheten är jakten på de tyngst belastade kriminella och målet är att slå till mot deras ekonomi.

– Det är ju driften att skaffa pengar och visa sig med fina bilar, smycken och ett flott liv som driver de här människorna att begå brott. Kan vi slå till mot pengarna har vi angripit basen för deras kriminalitet, säger Erik.

För fem år sedan utvecklade RUC Syd en arbetsmetod där polisen i Skåne med hjälp av en jourtelefon till Kronofogdemyndigheten började beslagta kriminella personers motorcyklar, bilar, smycken och liknande, direkt på plats när man stoppade någon med stora skulder.

– Vi märkte omedelbart vilken betydelse det hade för den här gruppen av kriminella att bli av med sina ägodelar. I dag händer det till och med att de hör av sig till kronofogden för att betala av sina skulder eller göra upp en avbetalningsplan för att slippa få sina grejer beslagtagna.

Upptäckten sådde ett frö. Pengarna var de här brottslingarnas akilleshäl och därför gällde det att störa penningtransaktionerna på så många sätt som möjligt. För att lyckas behövde man experter som fanns utanför polishuset. Därför skapades RUC, med experter från tolv olika myndigheter under samma tak.

– Vårt arbete bygger på att vi jagar just de grövsta kriminella. Genom en så kallad generalklausul upphävs därför sekretessen som gäller för de handlingar som har betydelse för brottet, säger Janne från Skatteverket.

Han har precis som Erik varit med sedan RUC Syd bildades. Han är nöjd med de resultat man uppnått, och säger att samarbetet mellan myndigheterna inneburit vinster på flera plan.

– Jag har fått ruska om många av mina tidigare uppfattningar. Nu kan jag prioritera ett skattebrott på en miljon där jag vet att pengarna kommer från den grova brottsligheten framför ett skattebrott på två miljoner kronor utan samma kriminella bakgrund.

Förra året drog RUC Syd in cirka 15 miljoner kronor i inbetalda böter, skatter och återbetalningar till statskassan. Hade pengarna istället använts i kriminell verksamhet och till exempel återinvesterats i amfetamin kan man, enligt en modell från Folkhälsoinstitutet, beräkna värdet till en miljard kronor.

– Det visar hur lönsam våran verksamhet är, säger Erik och påpekar också att man lär sig mycket av varandra i gruppen.

– Jag tror att vi alla minskat vårt tunnelseende.

Vilka personer RUC ska granska bestäms av en ledningsgrupp med chefer från de olika myndigheterna. Var och en i gruppen kopplar sedan upp sig mot sin myndighets databas och söker information om den misstänkte. Sådant som anses relevant läggs sedan över i en för gruppen gemensam databas och analyseras.

När RUC har sin analys klar lämnar man över resultatet till ledningsgruppen som bestämmer om ärendet ska vidare till åklagare. Förra året ledde sju av tio fall till att en förundersökning inleddes.

Men även om det inte blir någon förundersökning eller dom kan en granskning leda till någonting positivt. Ett ganska typiskt RUC-ärende förra året innebar till exempel att polisen bedrev spaning samtidigt som den misstänktes ekonomiska förhållanden granskades.

Även om brott inte kunde bevisas så fattades beslut om höjd inkomstskatt, utmätning genomfördes och bidrag från Försäkringskassan drogs in. Den sammanlagda besparingen för staten blev drygt en halv miljon kronor.

– Före tillkomsten av RUC Syd är det osäkert om dessa åtgärder skulle ha genomförts, säger Erik.