Sambandsman på resande fot

Lars Andersson är ny ambulerande sambandsman och delar sin tid mellan Holland och Sverige

Vad gör en ambulerande sambandsman?

– Enkelt uttryckt så utbyter jag underrättelser. Dels ska jag öka informationsflödet mellan Sverige och de 130 europeiska sambandsmän som finns stationerade här på Europol i Haag. Den andra halvan av min tjänst ägnar jag åt att åka runt bland de sju samordnande kriminalunderrättelsetjänsterna i Sverige.

Vad gör du på de mötena?

– Ökar förståelsen för Europols arbete. Jag håller en väldigt konkret presentation som tar upp vilka system, regler och möjligheter som finns.

– Många tror att man måste fylla i blanketter för att kontakta oss sambandsmän. I själva verket räcker det med att slå en signal eller skicka ett mejl. Man kan också gå via enheten för internationellt polissamarbete, IPO, på Rikskrim.

Vad kan svenska poliser fråga dig om?

– Framför allt grov brottslighet, som mc-gäng, narkotika, människohandel och seriebrott.

Hur går du vidare med frågorna?

– Jag når de andra 130 sambandsmännen väldigt smidigt. Alla sitter på samma ställe och jag kan till exempel träffa representanterna från Tyskland eller Grekland genom att gå ned en våning i huset. Vi har också hjälp av ett krypterat mejlprogram där man kan välja vilka länder en förfrågan ska gå ut till.

Vilka är fördelarna med att vara på plats i Haag?

– Man får en helt annan kontakt. Det blir mer informellt. Jag kan ta en grundläggande förhandskontakt över kaffet och slipper göra en massa merarbete som ändå inte leder någonstans.

Vad gör du just nu?

– Tanken är att jag ska få med mig frågor och information ned till Haag, för att sedan återkoppla hem till Sverige. Jag har gjort ett besök på den samordnande kriminalunderrättelsetjänsten i Uppsala och hoppas hinna med deras motsvarigheter i Umeå och Örebro före jul. Sedan fortsätter det nästa år med Göteborg, Skåne och så vidare.

Det blir många resor.

– Så är det ju i det här jobbet. För mig fungerar det bra, men tjänsten som ambulerande sambandsman passar nog sämre om man har småbarn hemma. 

Det här är Europol

Europol är EU-ländernas gemensamma polisbyrå.

Den fungerar som sambands-, informations- och analysorgan och tar emot underrättelser från samarbetsländernas berörda myndigheter.

Europol sammanställer, bearbetar och analyserar information, och återkopplar till den nationella polisen i respektive land.

Sätet finns i den holländska staden Haag.