Arabiska på schemat

– Nej, vi ska inte lägga svenska språket åt sidan. Inte den svenska kulturen heller. Närpolischefen Bengt Hersler avfärdar kommentarerna på nätet som handlar om att Malmöpoliser går en kurs i arabiska.

Han är själv en av det 40-tal poliser i Rosengård i Malmö som går på kurs i arabiska, och hälsar glatt med den senast inlärda glosan, “shukran”, som egentligen betyder tack.

Rosengårdspolisernas språkstudier har kommenterats flitigt på nätet, och vissa av inpassen är av det raljerande slaget. Inom kåren har Bengt Hersler bara mött positiva reaktioner. Han tycker inte att det faktum att de lär sig en del ord och enkla meningar på arabiska är konstigare än att poliser lär sig engelska eller danska.

– Vi ska ju inte kunna arabiska utan och innan. Bara så att det öppnar för ett annat bemötande, mer hövligt och värdigt. Förhoppningsvis ger det också en bättre kommunikation, en dialog med många av de människor vi möter.

Kursen i arabiska är frivillig och kostnadsfri för deltagarna. Arbetsgivaren betalar. Utbildningen anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och omfattar tolv lektionspass på polisstationen i Rosengård.

Läraren Mohaned Ridha bor ett par kvarter bort. Han är väl medveten om vilka situationer eleverna kan hamna i och försöker anpassa innehållet efter det.

– Att kunna en del arabiska fraser underlättar polisernas arbete. Samtidigt kan det bidra till en trevligare stämning och minska kostnaderna. Tänk bara att kunna fråga om personnumret utan att kalla in en tolk mitt i natten, säger Mohaned Ridha.

Varje lektion dubbleras och deltagarna väljer själva vilket pass de vill gå på. Undervisningen sker ömsom på fritiden, ömsom på arbetstid.

Vid sidan av den frivilliga språkkursen ordnas också en kortare utbildning i muslimsk tro och kultur med islamologen Rickard Lagervall som lärare. Där deltar all personal i Malmös östra närpolisområde.

Idén till utbildningen i arabiska kommer från några av poliserna i Rosengård.

– Jag har tänkt länge på att man borde kunna lite arabiska, så jag blev glad när det blev av. Faktiskt tror jag att alla är positiva, säger Mikael Paulsson som går utbildningen.

Eftersom irakier och palestinier utgör den största andelen bland de arabisktalande i Malmö, är det den dialekten som lärs ut. Dagens lektion är slut och några av deltagarna samlas till lite eftersnack kring fraserna på tavlan. Vad betyder till exempel ”ana orid mutarjem”? Orden har de gått igenom, så översättningen sitter ganska snabbt: ”jag vill ha en tolk”.

Rosengårds rykte som ett område med ungdomskriminalitet och sociala problem tycker poliserna är överdrivet.

– Glöm inte att det är väldigt få som skapar oro. Nästan alla som bor här är skötsamma och bra att ha att göra med. Att vi lär oss en smula arabiska är ett sätt att visa dem respekt, säger Mikael Paulsson.

Kollegan Staffan Hultgren tillägger att kontakterna med utsatta ungdomar också kan bli bättre.

– Att kunna öppna med några ord på arabiska visar att vi bryr oss. Det är en bra början.

Mikael Paulsson jämför med utländska artister som ofta inleder med några ord på svenska och alltid möts av jubel.

– Värmen som skapas då kan bli ett underlag som gör det lättare att gå vidare.

Det händer att killar i Rosengård skränar arabiska ord efter poliserna för att spela tuffa inför kompisarna.

– Det blir kanske inte lika roligt om vi förstår vad de säger, tror Staffan Hultgren.

Bengt Hersler tycker inte att Rosengård är ett av de värst utsatta områdena i landet i dag.

– Vi har inte de största problemen i Malmö heller. Visst händer det saker. Men vi ser en förändring till det bättre. Det är tråkigt när ledande politiker slentrianmässigt jämför Rosengård med ställen som har betydligt värre bekymmer. De har dålig koll.