Fjällräddningskonferens i Åre

Över 300 delegater väntas till Åre i oktober när Sverige för första gången står som värd för den internationella fjällräddningskonferensen International Commission for Alpine Rescue, Ikar.

Konferensen, som arrangerats sedan 1948, samlar fjällräddningsorganisationer från ett 30-tal länder runt om i världen och den 18-23 oktober kommer de till Sverige och Åre.

– Ikar är indelad i fyra kommissioner: medicin, lavin, flyg och mark. De tar fram internationella riktlinjer och under konferensen samlas experter inom varje område för att lära av varandra, säger Stephen Jerand, länspolismästare i Jämtland.

Skillnaderna mellan medlemsländerna är stora. I Schweiz dör 25 personer om året i laviner, i Sverige en person vartannat år. Österrike har över 10 000 frivilliga inom ett område stort som Norrbotten. I hela Sverige finns drygt 400 fjällräddare. Enligt Stephen Jerand är det just olikheterna som gör vår fjällvärld intressant, även ur ett internationellt perspektiv.

– I alpländerna är utmaningen att de i princip alltid måste klättra eller fira till helikopter, men det är aldrig långt till någonting. Här har vi otroligt mycket större avstånd och kommer ofta över snön, säger han.

– Vi ser också stora skillnader i hur mycket staten engagerar sig. I Sverige tar polisen ett långtgående ansvar för fjällräddningen, vilket jag tycker är klokt. Så fungerar det inte överallt.

Under konferensen kommer man också uppmärksamma vikten av förebyggande fjällsäkerhetsarbete.
– Där ligger vi i framkant. Det är en modell som vi verkligen vill marknadsföra, säger Stephen Jerand.