Provokationer kan vara suicidförsök

Att ta livet av sig med hjälp av polisen är något det inte talas särskilt mycket om inom svensk polis. Ändå utgör fenomenet en fjärdedel av alla situationer där polisen har skjutit skarpt mot personer de senaste åren, visar en studie.

”Suicide by cop”, eller polisprovocerade självmord, handlar om personer som provocerar polisen för att bli skjutna och uttrycker att de vill bli dödade. I framför allt USA är fenomenet välkänt och där finns flera forskningsrapporter om ämnet. Nu visar en ny studie av beteendevetaren Andreas Liedholm vid Mälardalens högskola att det inte heller är ovanligt i Sverige.

Han har gått igenom Rikspolis-styrelsens register över alla incidenter där polisen sköt verkningseld mot personer mellan åren 2005 till 2009. Under den perioden begick två personer självmord genom att agera så att polisen tvingades skjuta och ytterligare elva försökte. Av totalt 52 skjutningar var alltså en fjärdedel försök till självmord. Ännu fler försök kan ha förekommit men löst sig utan skottlossning.

Hög andel

Christer Tessmann, nationell förhandlingskoordinator vid Rikskriminalpolisen, är förvånad över den höga andelen.

– Svenska poliser är bra på att undvika att skjuta, men de gånger det sker är en betydande del ”suicide by cop”. Procentuellt är det på samma nivå som i amerikanska studier. Ändå använder vi nästan inte begreppet inom svensk polis och kunskapen kan bli bättre, till exempel bland förhandlare och taktiska insatspoliser som oftare stöter på situationen, säger han.

I studien har Andreas Liedholm intervjuat tio av de inblandade poliserna om deras upplevelser och agerande.

– Flera säger att de haft svårt att bedöma hur farlig gärningsmannen varit och att hans uppmaningar att skjuta snarare fått dem att vänta längre än de skulle gjort i en annan situation, säger han.

Viktig med samtal

Studien skiljer på två typer av provocerade självmordsförsök, planerade och impulsiva. Är det impulsivt går händelseförloppet ofta snabbt. Personen har bestämt sig först när polisen kommer till platsen och kan komma rusande med en kniv dragen. Då är det svårt för polisen att vara förberedd. 

 – Det som kan hjälpa är om polisen åtminstone har hört talas om beteendet, till exempel under polisutbildningen. Det kan bidra till att de agerar rationellt och säkert, säger Andreas Liedholm.

Det är också viktigt med avlastningssamtal efteråt. En polis som varit i en så pressad situation kan drabbas av kort- och långsiktig stress.

Vid planerade polisprovocerade självmord har polisen bättre förutsättningar att förhindra en kritisk situation, anser Christer Tessmann på Rikskriminalpolisen. Förhandlare kan ha kommit till platsen och det finns oftast mer tid till kommunikation.

Det kan gå att få fram mer information om personens bakgrund och om vad han tänker göra. Den informationen måste gå vidare till ansvariga chefer på plats så att de kan planera för rätt strategi. Söker personen konfrontation med beväpnad polis kanske de inte ska visa sig.

Självmord med hjälp av polis

 • Åren 2005–2009 gjordes 13 försök till självmord genom polisprovocerande beteende.
 • Två gärningsmän dog. Tio sköts eller skadades. En gav upp efter varningsskott.
 • Sju av fallen bedömdes vara oplanerade och fem planerade.
 • Samtliga var män i åldern 19 till 57 år.
 • Kännetecknande var att de agerade aggressivt, var beväpnade med skjutvapen eller kniv och visade tecken på att vilja ta sitt liv.
 • Andra gemensamma nämnare var alkohol- eller narkotikamissbruk, en historia med psykisk sjukdom och tidigare självmordsförsök.

Källa: ”Polisprovocerande suicidbeteende”, d-uppsats i psykologi av Andreas Liedholm.

Att tänka på för polisen

 • Var uppmärksam på om personer visar suicidala signaler redan i första kontakten med polisen, till exempel ringer in själva, försöker provocera polisen, sätter tidsgränser eller uttalar en vilja att dö.
 • Var uppmärksam på sådana signaler också om det är ett snabbt förlopp.
 • Försök få fram information om personens historia via länskommunikationscentralen. Många som försöker ta livet av sig med hjälp av polisen har haft kontakt med polisen tidigare.
 • Koppla in förhandlare och insatspoliser om det går, särskilt om en person barrikaderar sig, ignorerar polisens order eller är aggressiv trots att han eller hon är i underläge.
 • Undvik konfrontation om person-en verka söka det.
 • Håll avlastningssamtal med drabbade poliser.
 • Sprid kunskap om fenomenet.