Poliser lär sig hantera psykisk ohälsa

Blåljuspersonal behöver bli bättre på att hantera människor i kris. Det säger professor Britta Alin Åkerman vid Karolinska institutet i Stockholm. I januari inledde hon en serie kurser i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Britta Alin Åkerman tar emot de första eleverna i ett lektionsrum 40 meter under jorden på Johannes brandstation i Stockholm. Under två dagar ska poliser, ambulanssjuksköterskor, brandmän och personal från Kriminalvården utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

– Vi prioriterar blåljuspersonalen eftersom de ofta kommer i kontakt med psykiskt instabila människor. Det är de som är på plats först som måste kunna förhandla med en självmordsbenägen person, säger Britta Alin Åkerman.

Gruppövningar

Behovet aktualiserades inte minst när larmen om presumtiva hoppare från Västerbron i Stockholm blev allt fler. Då tiden ofta är knapp när en person står på ett broräcke och hotar att ta sitt liv, är det viktigt att man gör rätt.

– Bemötandet av en människa med självmordstankar är viktigt. Det finns också många myter och fördomar runt självmordsbeteenden som bör arbetas bort, säger Britta Alin Åkerman.

Utbildningsdagarna ingår i en pilotstudie och ska pågå till december 2012. Den handlar om att ge människor i kris hjälp direkt på plats.

– Vi arbetar bland annat med gruppövningar med fingerade fall där det gäller för deltagarna att rangordna den inträffade situationen och handla rätt, säger Britta Alin Åkerman.

En av deltagarna är Bo Trollsten, kommissarie vid Norrmalmspolisen i Stockholm.

– Kursen var bra men tiden för knapp. Problematiken med psykiskt sjuka ligger oerhört nära oss eftersom vi ofta kommer i kontakt med dem, säger han.

Upphovet till kursen var att en lärare, en professor, en sjuksköterska och en forskare i Australien av en slump började tala om ABC-åtgärder vid olyckor. De funderade bland annat på vilka motsvarande åtgärder som skulle användas om det istället för fysiska problem gällde psykiska sjukdomar och kristillstånd.

Svensk pilotstudie

De ville skapa en åtgärdsplan för att motverka effekten av livskriser, ångest, depression och olika drogberoenden. Resultatet blev utbildningsmodellen Mental health first aid, MHFA, med fokus på just psykisk ohälsa.

Metoden visade sig vara mycket framgångsrik i Australien och förhindrade självmord och destruktiva beteenden.

Modellen har sedan dess fått genklang i övriga världen och i september 2010 avsatte Sveriges regering fem miljoner kronor för att göra en pilotstudie. De utbildningar som nu genomförs bedrivs av Karolinska institutet i Solna där specialenheten Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, arbetat mot självmordsbeteende sedan 1995.