Polisen tar plats i sociala medier

Flera steg tas nu mot att utöka polisens närvaro i sociala medier. En förstudie presenteras i slutet av februari och ett gemensamt arbetssätt är på gång.

Arbetet med förstudien inleddes under hösten 2010 och presenteras inom kort.

– Vi väger verksamhetsnyttan med att finnas med i de sociala medierna mot riskerna, säger Anna Maria Böök, kommunikationsstrateg på Rikspolisstyrelsen.

Utredningen har man bland annat studerat hur andra myndigheter förhåller sig till sajter som Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube.

– Vi har också tittat på hur polisen i andra länder gör. I Finland har de till exempel drygt 110 000 vänner på Facebook och anställer flera så kallade virtuella poliser som nästan enbart arbetar utifrån internet.

Tydlig avsändare

Den svenska polisen finns redan idag på Facebook, till exempel i form av sidor från myndigheterna i Norrbotten och Gotland men någon nationellt samordnad närvaro existerar inte än.

– De som redan är igång säger att de får kontakt med folk vi inte skulle nå annars, inte minst ungdomar. Det är också ett sätt för polisen att nå ut när vi vill ha tips eller vittnesmål om olika händelser. Dessutom är det, precis som med all polisiär närvaro, trygghetsskapande.

Det faktum att det finns informationsflöden på både Twitter och Facebook som ser ut att komma från polisen trots att de i själva verket drivs av privatpersoner är ytterligare en anledning att se över situationen.

– Vi behöver finnas med som en tydlig avsändare. Försvarsmakten hade liknande problem tidigare men när de själva började ta plats i olika sociala medier så försvann de andra aktörerna.

– Tanken är också att en verktygslåda ska tas fram. Dels för att få en sammanhållen framtoning men också för att göra klart hur vi till exempel hanterar hot eller rop på hjälp.

Problem reds ut

Sociala medier har de senaste åren etablerat sig som ett självklart inslag i människors vardag men enligt Anna Maria Böök finns det goda anledningar till att den polisiära närvaron inte rusat på i samma takt.

– Det finns ett antal problem som vi reder ut just nu. Inläggen måste till exempel diarieföras. Både Facebook och Twitter är dessutom kommersiella företag med reklam. Det måste vi som myndighet förhålla oss till.

– Med det sagt är det fascinerande hur snabbt informationen sprids och jag tror verkligen att de sociala medierna kan vara till stor nytta för polisen.