Ny teknik ger nya möjligheter

Förr handlade ny teknik om hårda saker; bilar, snöskotrar, radiosystem. Nu är svensk polis topputrustad, enligt teknikspecialisterna. Idag handlar den tekniska upprustningen till stor del om ny mjukvara.

För femtio år sedan handlade teknisk upprustning om bättre bilar. Det gör det fortfarande – polisbilarna får snart ett rejält lyft. Men idag handlar upprustningen mer om effektivare informationshantering. Ola Öhlund, ansvarig för polisens it-utveckling, ser en stor potential i polisens uppdämda behov av nya it-stöd:

− De nödvändiga moderniseringarna är inte nog. Vi måste nyutveckla. Och med ny teknik kan vi förebygga och lösa fler brott.

Pust löser problem

Många områden saknar it-stöd men behöver det, och de stöd som finns har sina brister. Polisen har idag 833 olika system. När exempelvis ett ringa narkotikabrott ska registreras måste samma uppgifter matas in sju gånger, innan det kan skickas vidare.

− Det är ett av problemen som det nya utredningsstödet, Pust, kan lösa, säger Ola Öhlund.

Samtidigt arbetar man intensivt med att förbättra informationsflödet i rättskedjan. Målet är att hela rättsväsendet har en gemensam informationsstruktur för att kunna samverka, och utbyta information.

En internetdator

Polisen kan se fram emot att få betydligt färre program och därmed minskade driftskostnader. Nu pågår tester av en ny plattform för delgivningsärenden och vapenärenden. På sikt hoppas man att den kan användas till all ärendehantering inom polisen.

Plattformen som testas är en standardplattform, vilket ligger i linje med en övergripande ambition att i möjligaste mån byta till standardsystem. Snart går polisen också över till Windows 7 och redan under hösten ska alla få Office 2010 installerat. Målet är att alla polisanställda ska ha varsin dator 2012 – och bara en, med tillgång till internet.

− Vi brottas med ett stort systemarv. De flesta nationella register började byggas på 70-talet. Men det är inget unikt för polisen. I exempelvis bankvärlden har man samma problem, säger Ola Öhlund.

Han är hoppfull inför framtiden. Det finns möjligheter att utnyttja all den information polisen redan har på ett bättre sätt.

− Det finns mönster som vi kan upptäcka maskinellt. Väldigt mycket i polisarbetet handlar faktiskt om informationsbearbetning.