Fråga & svar: Vad gör en arbetsmiljöpolis?

Patrik Nilsson, polisinspektör i Skåne, är specialutbildad arbetsmiljöpolis.

 Du är arbetsmiljöpolis i Lund. Vad gör du?

– Jag utreder arbetsmiljöbrott, där någon skadats eller omkommit i arbetet, och brott mot arbetsmiljölagens detaljregler, till exempel om besiktning av utrustning.

Jobbar du med annat också?

– Ja, med vanliga miljöbrott. Men inga andra utredningar, så jag är privilegierad som får ägna mig helt åt det här.

Ensam?

– Nej, jag har en kollega här. I hela Skåne är vi elva utredare.

Straffen för arbetsmiljöbrott är ofta låga. Innebär det att ditt jobb har låg status?

– Så har det varit. Men numera har polisen tydligare fokus på miljö och arbetsmiljö. Det har ändrat sig sedan alla miljö- och arbetsmiljömål lades under en ny nationell åklagarkammare, Rema, för snart två år sedan. Här i Lund har jag ett mycket bra stöd från ledningen.

Hur kom du in på den här banan?

– Under några år utredde jag vanliga brott, men ville prova något nytt. Jag fick den här tjänsten förra våren. Det blev en utmaning att få lära sig en ny och komplicerad lagstiftning.

Vilken specialutbildning har du?

– I våras gick jag en veckokurs i arbetsmiljörätt, den andra någonsin, på Polishögskolan. Åklagare från Rema och jurister från Arbetsmiljöverket höll utbildningen.

Vad betyder arbetsmiljön för dig?

– Den är oerhört viktig. Alla ska kunna jobba i en säker miljö.

Brukar du åka ut direkt på en arbetsolycka?

– Nej, i regel gör jag det först någon dag senare. Men arbetsmiljö-intresset ökar hos yngre kolleger och många i radiobilarna har blivit duktiga på att genast undersöka olycksplatser. Det underlättar för mig.

Vilket fall har berört dig mest?

– På ett livsmedelsföretag fastnade en kvinna med handen i en kavlingsmaskin som saknade skydd. Hon blev handikappad för resten av livet. Företaget använde medvetet oskyddade maskiner, styrdes bara av ekonomisk vinning och struntade i personalen. Sådant kan göra mig arg.

– Utredningen gick bra redan från början tack vare radiopatrullen, som så snart den kom dit testade maskinen och kunde konstatera att skyddet var bortkopplat. Jag lade ner mycket arbete på fallet och till sist dömdes två chefer i tingsrätten till villkorligt och dryga dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöbrott

Oavsett sammanhang, så begår den brott som vållar annans död, kroppsskada, sjukdom eller framkallar livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Sker det därför att någon inte gör vad arbetsmiljölagen kräver för att förebygga ohälsa eller olycksfall så är det arbetsmiljöbrott.

Det vanligaste straffet är dagsböter, men i svåra fall kan det bli villkorlig dom. Ett bolag där arbets-miljöbrott begåtts kan dömas att betala företagsbot på mellan 5 000 och 10 miljoner kronor.

Ofta är det Arbetsmiljöverket som efter sin olycksutredning anmäler misstänkt arbetsmiljöbrott till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därifrån leder specialåklagare utredningen. Förhören hålls för det mesta av särskilt utsedda och utbildade poliser.