Funktionshindrade får jobb hos polisen

Fråga & svar med Mats Bruhn, chef för fu-ledningsenheten vid Polismyndigheten i Västerbottens län.

Arbetsförmedlingens projekt Se kraften! syftar till att ge fler personer med funktionshinder en chans på arbetsmarknaden. På vilket sätt deltar ni?

– Sedan mars i år har vi åtta nya medarbetare som skriver ut förhör vid en särskild skrivcentral. Det känns väldigt bra att Arbetsförmedlingen värdesätter att vi ger en grupp personer med funktionshinder arbete.

Vilka är fördelarna med modellen?

– Den stora vinsten är att vi frigör resurser för att bekämpa brott. Poliser här kan ägna mer tid åt att fördjupa sig i brottsutredningar och behöver inte skriva ut förhör. Vi ser redan att genomströmningen av förundersökningar har blivit snabbare och att vi kvalitetssäkrat vårt förhörsarbete.

Hur gjorde ni tidigare?

– Vi använde bemanningsföretag, men jag ser det som betydligt bättre att ha en egen grupp som kan bygga upp kompetensen.

Hur har det fungerat hittills?

– Fantastiskt bra. De som fått jobben är oerhört motiverade och noggranna. Personerna har olika fysiska funktionshinder men det är helt ointressant om man sitter i rullstol eller inte. De är anställda för att det finns ett behov och gör stor nytta i vår verksamhet.

Hur ser framtiden ut?

– Sedan ett par månader tillbaka har gruppen övergått till att bli anställda av polisen. Projektperio-den löper ut nästa höst men vi jobbar redan nu för att försöka göra skrivcentralen till en permanent del av organisationen.

Kommer ni göra några förändringar?

– En tanke som finns är att försöka lokalisera skrivcentralen närmare våra förhörsledare. Det vore ett sätt för oss att markera att medarbetarna på centralen utgör en viktig och integrerad del av den brottsutredande kedjan.