Polisens ergonomiska problem kartlagda

Hur sitter du egentligen? Inte särskilt bra – och alldeles för länge – visar en studie om polisens ergonomi.

Bilåkandet och den tunga utrustningen verkar vara de största bovarna i dramat om polisens belastningsskador.

Rikspolisstyrelsen, RPS, har gjort en pilotstudie av polisens ergonomi i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Polismyndigheterna
i Jönköpings, Stockholms och Norrbottens län. Undersökningen har nu övergått i ett mer långsiktigt forskningsprojekt. 

Med början hösten 2009 har forskare från Hälsohögskolan åkt
med i polisbilar, intervjuat poliser i fokusgrupper, gjort en enkätundersökning, mätt och vägt. Bland annat har poliser i Norrbotten, Jönköping och Stockholm utrustats med en avancerad stegräknare som mätt deras aktivitet under två veckors tid.

– Mätningarna visar att vi sitter en stor del av arbetstiden i våra bilar, säger Patrik Forsemalm, som är huvudskyddsombud på Polismyndigheten i Jönköpings län och en av dem som driver projektet.

Pilotstudien är avslutad och resultatet presenterat. Nu fördjupas forskningen kring de frågor som pilotstudien pekat på som problematiska. För det första ska man titta närmare på hur poliser sitter i sina bilar.

– Som det är idag får man inte tillräckligt stöd. Sätena är för skålade. Dessutom har många problem med att utrustningen kring bältet är i
vägen när man sitter. Till exempel kan hölstret knäppa upp bilbältesspännet, säger Patrik Forsemalm.

För det andra ska forskarna analysera hur ryggen, höfterna och knäna påverkas av att bära på den cirka 14 kilo tunga utrustningen.

Studien ska ge vägledning i hur skyddsvästen och utrustningsbältet kan utformas för att minska belastningen på kroppens stora leder. Resultaten ska också visa vilken träning som kan förebygga belastningsskador.

– Vi vet inte än hur utrustningen kan omplaceras, det är en svår fråga. Men man borde förmodligen använda kroppens stora muskelgrupper mer och kanske placera en del utrustning på låren, säger Patrik Forsemalm.

Många av de poliser som ingått i pilotstudien vill ha ett bredare utbud av kläder och utrustning samt flera olika lösningar för att bära utrustningen.

Parallellt med ergonomiprojektet pågår annat utvecklingsarbete som berör ergonomin, till exempel pågår en stor uniformsöversyn. Under året upphandlar RPS nya avtal för polisfordon och skyddsvästar. RPS polisavdelning ansvarar för samtliga dessa frågor och försöker få allt att hänga ihop.

– Ergonomiprojektet ligger till grund för det fortsatta arbetet med både uniformsförstudien och upphandlingen av bilar, säger Charlotte Råstedt som är ansvarig för ergonomiprojektet på RPS.

Patrik Forsemalm i Jönköping bidrar också till en bra samordning av frågorna.
Han sitter med i RPS referensgrupp för yttre uniformerad tjänst, som ingår i det så kallade metod- och utrustningsrådet.

Han deltar också i en referensgrupp för nya skyddsvästar och i styrgruppen för uniformsförstudien. Genom att arbeta med referensgrupper får RPS in synpunkter och behov från hela landet och olika verksamheter.

– Det är viktigt för oss i ergonomiprojektet att snabbt nå konkreta resultat. Ett exempel på en förbättring är att poliser nu utbildas i träningsmodellen MAQ som förebygger ryggproblem, säger Patrik Forsemalm.