Mordutredarna är mobiliserade

Nu är de igång – tolv rutinerade mordutredare som valts ut till polisens nya nationella bedömandegrupp. De ska hjälpa landets polismyndigheter när de kört fast i svåra mordfall.

Utredarna har alla lång erfarenhet av grova våldsbrott och jobbar till vardags vid polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och på Rikskriminalpolisen. Det var i juli som rikspolischefen tog beslut om att inrätta bedömandegruppen. I september var utredarna utsedda och arbetssätt och riktlinjer spikade.

– Det känns fantastiskt bra. Jag är övertygad om att polisen kommer att klara upp fler spaningsmord. Det blir en kvalitetssäkring att landets bästa utredare tittar på alla svårlösta mordfall, säger Anders Wretling, sektionschef på Rikskriminalpolisen och ansvarig för bedömandegruppen.

Om en polismyndighet inte har hittat någon misstänkt senast 30 dagar efter ett våldsbrott med dödlig utgång är de numera tvungna att kontakta Rikskriminalpolisen. Då rycker två personer från bedömandegruppen ut för att granska polisarbetet med nya ögon och föreslå hur myndigheten kan gå vidare.

Medan Riksmordkommissionen bidrar med arbetskraft och deltar aktivt i utredningsarbetet är bedömandegruppens uppgift att titta på övergripande frågor. De kan till exempel undersöka ifall polismyndigheten har smalnat av utredningen åt fel håll, om de har rätt organisation och kompetenser, hur de hanterar materialet och hur de har planerat långsiktigt för det fortsatta arbetet.

– Utredarna har rutin och kan snabbt få en känsla för om något
inte fungerar. Utredarna vet vad det finns för teknik och vilka experter man kan ta till. Den kunskapen finns inte alltid på landets mindre polismyndigheter, säger Anders Wretling.

Uppklaringsprocenten för grova våldsbrott har sjunkit från 90 procent i mitten på 1990-talet till dagens 78 procent. Det vill Anders Wretling ändra på.

– Det handlar om de grövsta brotten och de ska klaras upp. Det är positivt att man har satt ner foten från centralt håll och förstärker på flera områden, säger han.

Läs mer: Möt några av utredarna

FAKTA/ Åtgärder efter Pernillautredningen

  • Bedömandegruppen är en av flera åtgärder som polisen genomför efter en granskning av hur polisen hanterade mordet på Pernilla Hellgren
    i Falun år 2000. Rapporten kom i februari och gjordes av professor Leif GW Persson och åklagare Mikael Björk. Den föreslår flera förändringar av polisens arbete vid svåra mordfall.
  • Andra åtgärder är att Riksmordkommissionen förstärks, en vidareutbildning om grova brott startar på Polishögskolan, Leif GW Persson granskar alla tidigare olösta mordutredningar och alla regioner ska skapa enheter för grova brott.

FAKTA/ Nationella bedömandegruppen

  • Utredarna har kvar sina ordinarie tjänster men rycker ut vid behov.
  • De turas om och åker ut i team om två från olika myndigheter.
  • De stannar i normalfallet fem dagar.
  • De lämnar en rapport med förslag på hur utredningen ska fortskrida.
  • De kan vid behov anlitas tidigare än 30 dagar.
  • Gruppen är skapad enligt engelsk förebild.