Fråga & svar: Beatrice Ask (M)

Vad blir polisens viktigaste fokus? Justitieminister Beatrice Ask svarar.

Nu är du justitieminister i fyra år till. Hur känns det?

– Otroligt roligt. Det känns bra att jobba med lag och ordning och att få det att fungera. Det är en viktig del i samhällsbygget. Området är brett men handlar om frågor som verkligen berör människor. Det är många brottsoffer och anhöriga som hör av sig till departementet.

Vad blir polisens viktigaste fokus de närmaste åren?

– Att fortsätta effektivisera verksamheten. Det är viktigt att utvärdera arbetet som utförs så att polisen kan utvecklas och bli bättre. Polisen ska vara en lärande organisation.

– Det ska också märkas att det finns fler poliser nu. Polisens vardagsarbete måste prioriteras och få högre status. Det är lätt att prata teoretiskt om olika projekt, men arbetet på gatan och förstahandsåtgärderna måste fungera. Det är a och o.

Vad mer är prioriterat?

– Arbetet med en bättre elektronisk informationsförsörjning inom rättsväsendet ska bli klart, och polisens nya mobila it-stöd. Det har varit på gång länge, men är på väg att landa.

– Den nya polisdatalagen som gäller från 2012 blir också viktig för polisen. Den är teknikneutral och skapar bättre förutsättningar.

Ska några särskilda brottsområden prioriteras?

– Arbetet mot unga lagöverträdare och unga brottsoffer ska intensifieras. Polisens samverkan med andra aktörer, till exempel kommuner, ska stärkas.

– Våldsbrott och grov organiserad brottslighet är prioriterat också i fortsättningen, liksom mängdbrott som ju är en inkörsport för brottslingar och drabbar många enskilda personer.

Vad är du mest nöjd med från den förra mandatperioden?

– Att resultaten i den årliga nationella trygghetsundersökningen blir bättre, det tyder på ett stigande förtroende för polis och rättsväsende. Jag är också nöjd med att anmälningsbenägenheten för brott i nära relationer är hög.

Vad finns kvar att jobba med?

– Vi väntar på resultaten från utredningen om hur polisens organisation ska se ut. Målet är att skapa en nationell polis, men exakt hur återstår att se.

– En akademisk polisutbildning är en annan fråga. Där behöver vi till exempel se över kostnaderna och hur antagning och praktik ska gå till.

Hur tror du att polisen ser ut och jobbar om några år?

– Jag tror att polisorganisationen är ännu mer komplex. Redan nu finns så många olika specialkompetenser och medarbetare med olika uppgifter. Jag hoppas att framtidens polis bejakar och värdesätter alla unika förmågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Alla engagerade människor jag möter, bland annat inom polisen, både poliser och civilanställda, som är väldigt kunniga inom sina områden.

Vad är det svåraste?

– Det är mycket att göra. Som en av mina företrädare Gun Hellsvik sa en gång: ”att vara justitieminister är som att ha ett kolikbarn 24 timmar om dygnet”.

Fakta Beatrice Ask (M).

  • Född: 1956 i Sveg.
  • Familj: två barn.
  • Intressen: umgås med släkt och vänner, vara i naturen, åka skidor.
  • Ogillar: besserwissrar.
  • Motto: allt går utom bebisar, men de lär sig.