Så förbättrades resultaten på Ekobrottsmyndigheten

Förbättrade verksamhetsresultat för sjätte året i rad, vässade arbetsmetoder och fokus på grov organiserad brottslighet – Ekobrottsmyndigheten, EBM, har under de senaste åren utvecklats till en modern operativ kriminalpolisverksamhet.

Kenneth Holm– Bilden av ekobrottsutredare som grottar i gamla ärenden stämmer inte. Vi bedriver en modern operativ polisverksamhet där utredningarna endast i undantagsfall pågår mer än ett år, säger polischefen Kenneth Holm som är ansvarig för polisverksamheten på Ekobrottsmyndigheten, EBM.

De senaste sex åren har antalet lagförda ärenden ökat och genomströmningstiderna kortats ned, trots att det kommer in fler och fler ärenden till EBM.

– En av framgångsfaktorerna är att poliser, åklagare, revisorer och ekosekreterare sitter tillsammans trots att vi tillhör olika organisationer. Det gör att beslutsvägarna blir kortare, säger Kenneth Holm.

Ytterligare en framgångsfaktor är de nya effektivare utredningsmetoderna för mängdbrott, till exempel bokföringsbrott. Målet är att ett mängdbrott inte ska ta mer än åtta timmar att utreda.

– Två förundersökningsledare fördelar ärendena på hela organisationen. På så sätt känner alla ansvar för mängdbrotten och det blir inte så mycket belastning på en person. Istället kan vi lägga mer resurser på den grova organiserade brottslig-heten, säger Kenneth Holm.

I slutet av förra året fick EBM i uppdrag av regeringen att sätta ihop en grupp med experter från Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kronofogden och Tullverket.

Gruppen ska samordna arbetet med att spåra och hämta tillbaka brottsvinsterna från den grova organiserade brottsligheten. I uppdraget ingår även att sprida kunskapen till myndigheterna.

– EBM utgör en viktig del i kampen mot grov organiserad brottslighet. Att plocka pengarna har en mer brottsförebyggande effekt än enbart fängelsestraff, säger Kenneth Holm.

– Idag är det vanligt att pengarna redan är borta när domen faller. Ekobrottsbekämpningen måste därför slå direkt mot drivkraften bakom brottsligheten och motverka att brott lönar sig.

Idag finns EBM i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö där även den grövsta brottsligheten förekommer. Nu förbereder regeringskansliet en utredning om hur ekobrottsbekämpningen kan bli enhetlig i hela landet.

– Som det ser ut nu sköts bekämpningen av ekobrottsligheten på ett sätt i storstäderna och på ett annat sätt i övriga landet. Ett enhetligt arbetssätt skulle göra arbetet mer effektivt.