Hon vill skicka poliser på utlandspraktik

Cecilia Malmström är ny EU-kommissionär för inrikes frågor, alltså frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhet och asyl- och migrationsfrågor.

Vad blir det första som du tar tag i?

– Jag har redan lagt ett förslag om hur vi kan utveckla gränsbevakningsmyndigheten Frontex. Snart lägger jag ett förslag om hur vi ska arbeta mot trafficking och barnporr.

– Vi för också förhandlingar om hur vi ska samarbeta med USA för att kunna spåra terrorism, det så kallade Swiftavtalet.

– Ett viktigt arbete som kommer under våren är att se över hur vi ska arbeta med EU:s interna säkerhetsstrategi. Det handlar om att ta fram hur hotbilden mot EU ser ut och hur vi kan jobba med den. Det arbetet ska jag vara klar med till hösten.

Det ligger också på ditt bord att förverkliga Stockholmsprogrammet. Vilken del börjar du med där?

– I Stockholmsprogrammet har medlemsländerna beställt ungefär 200 punkter som ska genomföras. Därför gäller det att först ta fram ett handlingsprogram för hur vi ska kunna leva upp till det. Det handlar både om lagstiftning och om kunskapshöjande insatser. Till stor del är det frågor som kan vara svåra att genomföra och det kommer inte bli lätt att hinna med allt på fem år.

I programmet lyfts bland annat vikten av att jobba mot trafficking och barnpornografi fram. Hur ser ditt förslag ut där?

– Det rör sig om hur vi ska arbeta för att förhindra brotten, lagföra förövarna och skydda offren. Framförallt är det viktigt att vi får en harmoniserad syn på brotten. Det är svårt och viktigt eftersom synen på prostitution skiljer sig åt mellan medlemsländerna. I mitt förslag lyfter jag fram att efterfrågan är en viktig del att jobba med och uppmanar medlemsländerna att titta på den.

På vilket sätt kommer svenska poliser märka av genomförandet av Stockholmsprogrammet?

– Jag hoppas att Stockholmsprogrammet ska förenkla polisarbetet och att fler poliser ska få upp ögonen för nyttan av att använda sig av Europol och Frontex i sitt dagliga arbete.

Hur ska medlemsländerna få förtroende för varandras rättsliga system?

– Där sätter du fingret på en mycket viktig fråga. Det är ett stort problem att det inte finns tillräckligt stor tillit medlemsländerna emellan för deras respektive system. Det hoppas vi kunna ändra på med hjälp av en del utbildningsinsatser. Vi vill också dra igång en slags utbytesverksamhet för poliser, där de får göra praktik i andra länder.

Det talas mycket om samverkan. Kommer svenska poliser att få arbeta sida vid sida med utländska kolleger nu?

– Att utländska poliser ska arbeta operativt i Sverige står inte på dagordningen, det är en alldeles för känslig fråga. Däremot tror jag att det går att samarbeta mycket mer på andra sätt, till exempel genom att i större utsträckning använda sig av Frontex och Europol.

Du skriver på din blogg att du reser runt till ”dina verksamheter”. Du har bland annat varit hos Rikskriminalpolisen och hos länspolismästaren i Västra Götaland. Vad pratar ni om?

– Mitt mål är att skaffa mig mycket kunskap om hur polisen arbetar på fältet. Vi har förutsättningslösa samtal om hur man kan arbeta mot den gränsöverskridande brottsligheten. Min målsättning är att jag ska besöka alla medlemsländerna, men det känns naturligt att börja i Sverige.

Hur känns det att vara så ung och redan ha gjort en sådan karriär?

 – Jag går inte omkring och tänker på det. Jag är glad att jag med min långa erfarenhet har möjlighet att påverka i viktiga frågor. Jag är tillräckligt ung för att fortfarande tro att det går att förändra världen. Men tillräckligt gammal för att inse att det inte är så lätt.

Vad gör du på din fritid?

– Jag har inte tid med så mycket mer än familjen och jobbet. Men jag har en stor samling pingviner i alla dess former. Kuddar, mjukdjur, tandborstar… Jag tycker att pingvinen är ett coolt djur. Det håller huvudet kallt, har en stark solidaritet med gruppen, lever under svåra förhållanden men verkar ändå ha roligt.

 

 

Cecilia Malmström

  • Ålder: 42 år.
  • Familj: Man och tvillingar.
  • Bor: Snart i Bryssel.
  • Intresse: Läser mycket.


 

Stockholmsprogrammet


Det femåriga Stockholmsprogrammet tar ut riktningen för hur EU ska samarbeta inom områden som gäller straffrätt och civilrätt, polis- och tullsamarbete, räddnings-tjänst, asyl-, migrations- och viseringspolitik.