Våldsamma män får hjälp att byta spår

När en man slår är det ofta den slagna kvinnan som får ta konsekvenserna: flytta, ta den ekonomiska smällen, skydda barnen. Men i Göteborg har man tänkt om. Samarbetet Utväg hjälper män att ta ansvar för sitt våld.

– Vi tror på det här. Många säger att ”detta har vi väntat länge på”.
Det säger Lennart Ronnebro, kommissarie med lång erfarenhet av relationsbrott och polisens nyckelperson i myndighetssamarbetet Utväg. Där samverkar bland annat polisen, åklagarmyndigheten och sociala resursenheten i Göteborg för att hjälpa familjer där våld förekommer. Det finns tre uppsättningar av konceptet: för kvinnor, barn och män.

Hos sistnämnda hamnar numera många av de män som polisanmäls för kvinnofridskränkning. Sedan slutet av februari berättar förhörsledaren alltid om Utväg och erbjuder, så länge det inte stör utredningen, ett motivationssamtal med en av Utvägs manssamordnare. Samtalet hålls ofta på polisstationen och helst kort efter det att brottet begåtts. Då tror man att männen är som mest mottagliga.

Satsningen har gett resultat. Antalet polisanmälda män som söker hjälp har ökat drastiskt de senaste månaderna, enligt Utvägs manssamordnare.
Ett motivationssamtal kan leda till flera saker. Mannen kan börja i gruppverksamhet, få enskilda samtal och sedan den 22 februari också få plats på ett av fyra manliga boenden i Göteborg. Tanken är att mannen tillfälligt ska flytta hemifrån så att kvinnan och barnen slipper fly och i stället kan bo kvar i en hemmiljö utan våld.

För polisens del är målet med Utväg självklart: att minska återfallsbrotten.
Lennart Ronnebro tror att det för polisens del är ett nytt sätt att se på förövaren.

– Dels ska mannen naturligtvis straffas för det brott han begått men samtidigt vill vi påverka honom så att han inte begår samma brott igen. Det är ett nytt sätt att tänka. Vi har väl inte varit främmande för det förut men vi har inte haft verktygen förrän nu, säger Lennart Ronnebro som hoppas att modellen ska få genomslag runtom i Sverige.

Manssamordnarna Anders Danell och Tommy Sjölund började arbeta med gruppverksamheten i sin nuvarande form för två år sedan. Varje vecka har de gruppterapi med män som misshandlat sin partner.

– De som kommer hit har en sak gemensamt: de är helt vanliga män ur alla socioekonomiska skikt, säger Tommy Sjölund.

Anders Danell tror att det därför ofta blir en positiv upplevelse att komma till gruppterapin. I stället för att möta ett gäng råbarkade huliganer blir man del av en grupp vanliga män, som man kan identifiera sig med. Vissa är polisanmälda, vissa har självmant tagit kontakt, vissa bor på det manliga boendet. Men alla är där av egen fri vilja. En gemensam egenskap finns nästan alltid: låg självkänsla. Och inte sällan en erfarenhet av att själv ha blivit illa behandlad.

– De här männen känner sig ofta små, trängda och hjälplösa när de slår, säger Anders Danell.

I gruppen talar de mycket om vanmakt.

– Att ta makten över en annan människa kan vara en medicin för att hantera sin egen vanmakt, säger Tommy Sjölund.

Han och Anders Danell är noga med att visa respekt, aldrig döma, behandla alla som jämlikar. I gruppen lägger männen upp sin skuld och skam på bordet. De berättar öppenhjärtigt och försöker att bearbeta det våldsamma samtidigt som de bygger upp sin självkänsla.

Under terapins 24 tillfällen talar man bland annat kring åtta olika teman, till exempel alternativ till våld. Alla får också berätta om sitt eget våldsutövande: första och sista våldshändelsen, och till exempel det värsta våldet de tagit till. I gruppen finns inget utrymme att skylla på någon annan. Fokus ligger hela tiden på våldet och på mannens eget ansvar.

Att berätta kräver stort mod – och gör ont. Tommy Sjölund tror dock att de tuffa insikterna är bra.

– Skuldkänslor är en förutsättning. Det betyder att man tar ansvar.
Männen är ofta ovana att prata om hur de mår.

– Jag tror att det är så våldet utvecklas, genom att man aldrig visar känslor utan bara kapslar in sin ilska. Det vi gör här fungerar som en ventil för männen.

Utväg

l Utvägs manliga boenden öppnade i slutet av februari
i år. Länsstyrelsen finansierar de fyra anonyma lägenheterna på olika platser i Göteborg.l både motivationssamtal, plats i boendet och gruppterapi bygger idag på frivillighet från förövarens sida. För en plats på boendet krävs att det finns barn med i bilden, att mannen är skriven i Göteborg och inte har någon pågående psykos eller aktivt missbruk. En plats på boendet kombineras alltid med gruppterapi.