Vad gör en djurpolis?

Frågor och svar med Gunilla Lööw hos Södertörnpolisen, Stockholm.

Den 1 maj tillträdde du som djurpolis. Vad innebär det?

– Jag ska utreda djurärenden, det vill säga ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, djurplågeri, brott mot djurskyddslagen och andra brott där djur kan vara inblandade, till exempel då folk använder hundar som vapen.

Hur många djurpoliser finns i Stockholm?

– Vi är två här i Södertörn, jag på heltid och Anci Beland på deltid. Sedan finns det två i Söderort, och två i city – där finns dessutom en civilanställd och en chef som aktivt jobbar med djurärenden på deltid.

Vilken är den vanligaste typen av djurärenden?

– Hundar som bitit andra hundar och bitit människor, och hundar som springer lösa och skrämmer folk. Då gäller tillsynslagen och vi har rätt att besluta om koppeltvång, munkorg och om vi ska omhänderta hundarna.

Vilket är det största djurproblemet i Stockholm?

– Det finns otroligt många katter utan ägare. Katterna är ofta i väldigt dålig kondition.

Vad jobbar du med för fall nu?

– Jag har just haft ett fall där åtta hundvalpar hade smugglats in i Sverige. Ärendet kom först in till länsstyrelsen som ett djurskyddsärende. Jag, två djurskyddshandläggare från länsstyrelsen och distriktsveterinären åkte till platsen och det framkom att valparna var från Ukraina. Då kontaktade vi Jordbruksverket som beslutade att alla valparna skulle avlivas. Jag skrev sedan en anmälan om brott mot smuggellagen.

Var gör ni av djuren ni omhändertar?

– Vi har ett stort kontaktnät för att hitta personer som är villiga att ta hand om djur och vi har avtal med tre katthem och ett hundhem. Skansen brukar ta hand om sköldpaddor, ödlor och diverse andra djur, trots att vi inte har något avtal med dem. Svenska tamfågelföreningen tar oftast hand om fåglar. Det finns en polis som tar hand om förrymda bisvärmar när folk ringer och klagar – bisvärmar låter lika högt som en helikopter.

Hur kom du in på den här banan?

– Jag har alltid varit intresserad av djur. Från början ville jag bli veterinär.

Vad får du för reaktioner från kolleger?

– Många poliser är skeptiska till det här.

Varför?

– Det finns de som inte tycker om djur. Många tycker dessutom att det är knasigt att jag ska arbeta med detta när vi inte hinner utreda fall av misshandlade barn och kvinnor. Men vi är skyldiga att göra detta och då är det bäst att någon som vill arbeta med det gör det, så slipper de som inte vill. 

Gunilla Lööw

Ålder: 46.
Intressen: Djur, trädgårdsarbete, ridning, naturen, klä om möbler.
Favoritdjur: Katt, har två egna.