Så förbereder sig polisen för valet

Frågor och svar med Håkan Wall, enhetschef på Rikskriminalpolisen.

Du ansvarar för poliskommenderingen under valrörelsen. Vad innebär det i praktiken?

– Att jag leder arbetet och försöker hitta en struktur för det. Jag har duktiga medarbetare som gör verksamhet av de fattade besluten.

Hur fördelas ansvaret?

– Rikskriminalpolisen har det nationella samordningsansvaret för planeringsfrågor. Vi har bildat en stab som jobbar med det. Det operativa ansvaret ligger på de lokala polismyndigheterna.

Vad innebär Rikskriminalpolisens samordningsansvar?

– Att vi ska stödja den lokala polisverksamheten så att valrörelsen blir lugn och trygg. Vi hjälper dem med frågor om bland annat logistik, planering, information, förstärkning, arbetstid, personalhantering och utrustning – allt en lokal polismyndighet kan behöva stöd med i sin planering.

När startade arbetet och hur länge håller det på?

– Det inleddes i mars och pågår tills valet är genomfört.

Säkerhetspolisen arbetar väl också med förberedelserna?

– Ja, vi har en omfattande samverkan med Säpo med att regelbundet ta fram och uppdatera nationella hotbilder. Hittills har vi tagit fram två, samt en separat som enbart handlar om Almedalsveckan.

Hur ser de hotbilderna ut?

– Hotbilden är generellt låg, det finns vissa orosmoment men vi har god kontroll.

Vilka problem kan dyka upp?

– Det beror på vilka frågor som dyker upp. Vi följer hela tiden den politiska agendan eftersom vissa frågor är mer laddade än andra, till exempel rovdjursfrågor och asyl- och migrationsfrågor, vilket gör att vi måste ha en hög beredskap.

Hur många valmöten räknar ni med?

– I nuläget känner vi till cirka 4 000 fram till den 19 september. Vi kategoriserar mötena i hög-, mellan- och lågmöte. Vi har hittills identifierat åtta högmöten och 169 mellanmöten – övriga är just nu bedömda som lågmöten. Högmöten och mellanmöten har en viss hotbild och kräver polisiär planering och närvaro.

Kan polismyndigheterna få förstärkning i samband med möten?

– Ja, vi har högsta beredskap för personal- och resursförstärkning. Under Almedalsveckan får Gotland till exempel hjälp av den nationella förstärkningsorganisationen, med poliser som är utbildade i den särskilda polistaktiken, SPT.

Hur tror du att 2010 års valcirkus kommer att se ut?

– Jag förväntar mig att det blir en lugn och trygg valrörelse. Det finns vissa orosmoment som vi måste bevaka noggrant, till exempel när Sverigedemokraterna har torgmöten. Då kan det bli våldsamma motdemonstrationer och opinionsyttringar, men de omfattas av samma fri- och rättigheter som alla andra.

Håkan Wall


Ålder: 50 år.
Familj: Särbo, två vuxna barn.
Polisanställd sedan: 1980.
Intressen: Egen idrott (en svensk klassiker), mc-åkning.
Motto: Ha en större vindruta än backspegel.