Med fokus på mängdbrott

Vi följer Dan Persson, länspolismästare i Värmland, en dag på jobbet.

Klockan är strax efter nio och dagen håller på att ta fart i Karlstad. Det klickar till och dörren till det lilla mötesrummet Koltrasten glider upp. Länspolismästare Dan Persson stegar ut med raska kliv i det öppna kontorslandskap där han sitter tillsammans med chefssekreterare Ing-Marie Lööf och några medarbetare på informationsavdelningen.

För Dan Persson är arbetsdagen i full gång. Han kom till jobbet vid åtta, efter en bilfärd på en timme och tjugo minuter från hemmet i Örebro, och har redan klarat av dagens första möte. Kanske var det tur att han laddade med havregrynsgröt till frukost. Nu börjar snart dagens huvudpunkt, ett stormöte med ledningen om uppföljning av polismyndighetens resultat.

Annars är det mycket mängdbrott som rör sig i Dan Perssons huvud just nu. I mars fick han i uppdrag av rikspolischefen att ta fram förslag på hur polisen kan förstärka arbetet mot mängdbrott i hela landet och få polismyndigheterna att samarbeta bättre för att kunna bekämpa så kallad seriebrottslighet. Det kan till exempel vara ligor som åker från stad till stad och gör inbrott och lurar åldringar.

I många glesbygdsområden i Sverige är polisens närvaro begränsad och rikspolischefen vill skapa en ny nationell resurs, en styrka med ett antal poliser som kan arbeta över hela landet med att förhindra och klara upp fler sådana brott.

– Vi undersöker vad vi behöver för kompetenser och kapacitet för en sådan nationell resurs, säger Dan Persson.

Nu ägnar han, tillsammans med huvudsekreteraren Johan Dixelius,  många dagar åt att jobba med arbetsgrupper och att åka runt i polismyndigheterna för att informera om planerna och samla in synpunkter. I slutet av juni ska han lämna en delrapport och hela förslaget ska vara klart i september.

Dan Persson menar att polisen lokalt är bra på att jobba med Polisens underrättelsemodell, PUM, och Polisens nationella utredningskoncept, PNU, alltså att anpassa resurserna efter underrättelser om hur och var brott begås och att göra tidiga utredningsåtgärder.

– Men vi behöver bli bättre på det på en regional och framför allt nationell nivå och samarbeta mer.

Arbetet med att effektivisera bekämpningen av mängdbrott som inbrott, stölder, skadegörelse och misshandel är viktigt tycker Dan Persson.
– Mängdbrott står för över 80 procent av alla anmälda brott. Det är en dyr verksamhet för polisen och vi har krav på oss att jobba rationellt.

Dan Persson stegar vidare genom fler öppna kontorslandskap och nerför trappor till mellanvåningen där mötesrummen är döpta efter däggdjur. I Vargen bänkar sig nu polismyndighetens områdeschefer, stabschef, chef för utredningsverksamheten och andra i ledningen.

Varje månad träffas de för att stämma av hur polisen i Värmland klarar av att följa de nationella målen och de lokala målen i verksamhetsplanen. Hinner vi med det vi måste göra? Hur ligger vi till med olika typer av brott?

Dan Persson som beskrivs av en kollega som ”resultatmedveten – på ett bra sätt” införde dessa månadsvisa uppföljningsmöten på myndighetsnivå.

– Jag vill inte upptäcka i slutet av året att vi inte nått målen. Vi ska ha löpande kontroll på vad vi behöver rätta till. Cheferna kan få stöd, en del vill ha ett beslut på hur de ska gå vidare, och jag får tillfälle att informera mig om verksamheten, säger han.

Det är ett långt möte, två och en halv timme, men Dan Persson håller tempot uppe och gör instick på sjungande småländska som avslöjar att hans rötter finns i Kalmar.

– Hurdant ser det ut hos er i polisområde Syd, Helena? Och hos dig i Väst, Håkan?

Värmlandspolisen i stort visar goda resultat framgår det. Antalet ärenden på hög har minskat rejält de senaste åren. Personalen trivs och det som kallas NMI, nöjd medarbetarindex, går uppåt i undersökningar. Andelen ärenden redovisade till åklagare ligger också högre än rikssnittet. Det gäller inte minst mängdbrotten, Dan Perssons hjärtefråga.

Inbrottsärenden kommer upp som en punkt och någon konstaterar att Värmlandspolisen ligger i framkant i landet eftersom man skickar ut kriminaltekniker vid varje bostadsinbrott och åldringsbrott. En besökande polismyndighet förundrades över att det fanns resurser till det.

– Det handlar om att använda rätt resurser på rätt tid och plats, säger den operativa chefen Rolf Sandberg.

I Värmland finns nu också lokala brottsplatsutredare i varje polisområde och den yttre personalen har fått utbildning och utrustning för att säkra spår på brottsplatser. Det har troligen bidragit till de goda siffrorna.

Tf utredningschefen Bror Håkansson flaggar dock för att det behövs bättre rutiner för forensisk analys.

– Det är lite av en svart fläck där vi inte når målen i Värmland, om jag ska vara ärlig, säger han och de andra skrattar.

– Ja, det ska ni vara. Det är därför ni är här, kontrar Dan Persson.
Mötet är slut och det är hög tid för lunch. Dan Persson slår följe med tre av kollegorna i ledningsgruppen till lunchrummet Skogsstjärnan. Han värmer en matlåda hemifrån med köttfärsbiff, sås och potatis och får en halvtimmes andningspaus.

Dan Persson började vikariera som länspolismästare i november 2008 och i mars 2009 fick han det fasta förordnandet som sträcker sig över sex år. Han beskriver sitt jobb som både intressant och ansvarsfullt.

– Det ligger alltid på ens axlar och det går inte att koppla av eller släppa jobbet helt. Men jag trivs med det. Man måste nog vara sådan för den här typen av uppdrag, säger han.

Men vad gör egentligen en länspolismästare? Ansvarar för att bedriva en så bra polisverksamhet som möjligt i länet, på både kort och lång sikt utifrån de krav som ställs på polisen, sammanfattar Dan Persson det själv.

– En länspolismästare ska leda det interna arbetet inom myndigheten, och samtidigt representera myndigheten utåt i olika sammanhang, säger han.

Det roliga med jobbet är att det är varierat, tycker Dan Persson. Vad som helst kan hända på dagarna, som det är med polisverksamhet. Det svåra är att försöka förena olika viljor och att prioritera bland allt som polisen ska göra.

– Vem jag än pratar med så vill alla ha större resurser, säger han.

Något som Dan Persson har jobbat särskilt med sedan han började är att införa en ny ledningsmodell. Han har också tagit fram en vision för myndigheten med olika mål fram till 2014. Ett är att öka gränssamarbetet med den norska polisen.

– Det man kanske inte tänker på är att från Värmlands gräns mot Norge är det faktiskt bara tio mil till en huvudstadsregion, Oslo alltså, med allt vad det innebär. Det är en väldig kommers över gränsen och svensk och norsk polis måste öka samarbetet både i vardagen och kring grov organiserad brottslighet.

Tillbaka vid skrivbordet ursäktar han sig över röran, trots att högarna med papper ser prydligt ordnade ut för en utomstående. Sedan kollar han tiderna på en utskrift med beställda tågbiljetter så att de stämmer inför morgondagens resa till Stockholm: möte om mängdbrott på Rikspolisstyrelsen.

Det blir många arbetsresor, men Dan Persson tycker om att röra sig och har nästan alltid pendlat till jobbet. De dagliga tolv milen enkel väg mellan Örebro och Karlstad är överkomliga. Då var det värre en tid när han jobbade i Örebro och hade familjen i Sundsvall.

Länspolismästaren får en liten stund över och hinner gå en tur i huset. I vanliga fall försöker han åka runt i det stora länet så mycket som möjligt, men under mängdbrottsuppdraget har han haft mindre tid de senaste månaderna.

Efter ännu ett möte om lokaler avslutar Dan Persson dagen med att förbereda sig inför mötet om mängdbrott följande dag. Sedan bär det åter till Örebro och middag med familjen. Troligen blir det någon timmes jobb på kvällen också, så brukar det se ut. Men han hävdar ändå bestämt att han hinner med att ha fritid.

– Senast igår hann jag med att titta en stund när min son spelade fotbollsmatch.

Dan Persson


Ålder: 54 år.
Familj: Fru och två barn.
Bakgrund: Ordningspolis i Karlskrona 1976–1990. Gick jurist- och polischefsutbildning och kom till Örebro, där han bland annat varit chef för länsordningsavdelningen och länskriminalavdelningen. Han har även varit ledamot i Rikskriminalpolisens operativa råd, deltagit i centrala utredningar och projekt, och haft ansvar för chefs- och ledarskapsfrågor inom Polisförbundet.
På fritiden: Gillar idrott, springer och styrkelyfter en del och tittar gärna på fotboll och ishockey.
Hejar på: Örebro SK i fotboll och Färjestads BK i hockey.