Lyckat halvår för ordning och säkerhet

Säkerhetsarbetet under ordförandeskapet har flutit på lugnt och fint. Det kan Björn Holck-Clausen, chef för Rikskriminalpolisens sektion för ordningspolisiära frågor, konstatera. 
– De svåraste mötena vi haft det här halvåret har inte varit i närheten av de vi hade i Göteborg och Malmö 2001. Säkerhetsarbetet hade en helt annan komplexitet då, säger han.

Sedan dess har EU nått en större och bredare acceptans, vilket i sig gjort hotbilden låg. Till det kommer att sektionen har varit mån om att ligga steget före hela tiden.

Förberedelserna inför ordförandeskapet har pågått sedan början av 2008. Bland annat i form av arbetsgrupper på flera olika nivåer.
– Dessutom har vi fått ett nytt förhållningssätt med ett mer kommunikativt beteende, vilket gör svensk polis mer rustad för den här typen av uppgifter. Betydelsen av det lugn och den kompetens som har rått inom svensk polis ska vi inte negligera, säger Björn Holck-Clausen.