Språket lever!

Ska vi skriva DNA eller dna? IT eller it? Kvalitet eller kvalité? Språket förändras ständigt och det vi lärde oss i skolan är inte nödvändigtvis korrekt i dag.

Initialförkortningar som inte är namn skrivs inledningsvis med stora bokstäver. När de blivit välkända går vi över till små bokstäver, speciellt om förkortningen kan uttalas som ett ord. Det gäller till exempel hiv, laser eller prao.

Även förkortningar som uttalas bokstav för bokstav hanteras på detta sätt. Enligt Myndigheternas skrivregler, Ds 2009:38, går det alldeles utmärkt att skriva cd, dna, dvd, sms, mc, pc eller tv. När det gäller författningar används dock stora bokstäver: MBL, PUL.
Några andra exempel på förändringar är att vi numera konsekvent kan använda ordet material i stället för att skilja mellan material och materiel, och att valet mellan kvalitet och kvalité inte längre utgör något bekymmer eftersom formen kvalitet fungerar i alla sammanhang.

Jag passar också på att skicka med en liten påminnelse om ordet medium. Använd formen medier (inte media) i plural. Då blir det enkelt att göra bestämd form om det skulle behövas: medierna. Om man gör en sammansättning ska det vara ett -e (inte ett -a) i fogen: mediebevakning.
När är då tiden mogen att börja skriva dna, sms eller rentutav it? Svaret är enkelt, kort och entydigt: Nu!