Vilken sorts bärbar dator får polisen?

Frågor och svar med Ulf Sköld, ansvarig för projektet med att införa Polisens nya utredningsstöd, PUST.

Varför utvecklar polisen ett nytt utredningsstöd? Duger inte de befintliga systemen?

– Nu tvingas vi jobba i flera olika system som inte är moderna och skriva in samma uppgifter flera gånger. Vi har också saknat ett mobilt stöd, som kan användas direkt på brottsplatsen och i bilen.

Hur ska det fungera?

– Poliserna på fältet får en bärbar dator. Det nya utredningsstödet är ett onlinesystem som kommunicerar via vanligt mobilt internet. Inne på polisstationerna kommer stödet att finnas i de stationära datorerna.

Vad ska det nya utredningsstödet klara?

– Det övergripande målet är att polisen ska kunna göra klart de flesta utredningar på plats. Man ska kunna skriva in alla uppgifter, göra registerslagningar och hämta information från andra system, till exempel STORM, och skicka information från och till andra myndigheter, som Statens kriminaltekniska laboratorium, Rättsmedicinalverket och Åklagarmyndigheten. På sikt ska det nya utredningsstödet ersätta de gamla systemen, både RAR och DurTvå.

Vilken sorts bärbar dator får polisen?

-– Vi har inte låst oss vid någon särskild dator ännu, eftersom teknikutvecklingen går så fort. Vi testar några olika datorer under pilotdriften i Östergötland under hösten för att få användarnas erfarenheter innan vi gör det slutgiltiga valet. Vi prövar både traditionella datorer i olika storlekar och sådana med kombinerad pekskärm.

Vad testas mer i pilotdriften?

– I den första versionen kan man utreda några vanliga brott, som snatteri, ringa narkotikabrott, rattfylleri och brott mot knivlagen. Om några år ska alla brottsutredningar göras i det nya utredningsstödet.

Påverkar det nya utredningsstödet polisens arbetssätt?

– Ja, med det nya utredningsstödet till hands ska alla poliser vara brottsutredare. Vi ska göra klart så mycket som möjligt på brottsplatsen, helt i linje med polisens nationella utredningskoncept, PNU. Utredningarna kan skickas direkt till en förundersökningsledare för godkännande. Antalet överlämningar i ett ärende minimeras. Många ärenden som annars hade samlats på hög kommer att försvinna ur balanserna. Kriminalpoliserna kan fokusera på mer komplicerade brott.

Sparar det nya utredningsstödet pengar?

– Vi tar inte fram det för att spara pengar, utan för att öka polisens synlighet, tillgänglighet och effektivitet. Vi satsar på att vinna både tid och kvalité.

När blir det här verklighet?

– När pilotdriften är klar och utvärderad börjar vi införa utredningsstödet vid alla polismyndigheter under våren 2011.