Ny organisation för att utreda poliser

Fån årsskiftet kommer arbetet med internutredningar av poliser att få en ny organisation. Utredarna ska finnas kvar ute i landet, men vara anställda av Rikspolisstyrelsen.

Regeringen har bestämt att en ny avdelning inom Rikspolisstyrelsen, IU, ska ta över ansvaret för internutredningar av brottsmisstänkta poliser. Tidigare bedrevs verksamheten på sex orter, i Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Västerås och Linköping. Förändringen gäller främst hur verksamheten ska organiseras och ledas.

– Utredningsarbetet kommer i allt väsentligt att bedrivas som idag och utredarna kommer att jobba kvar på de sex orterna, säger Lars Göran Carlsson, länspolismästare och ny chef för verksamheten.

Skillnaden blir att personalen blir anställda av Rikspolisstyrelsen, och därmed inte tillhör samma myndighet som de poliser de utreder.

Utredningsverksamheten ska också sitta i egna lokaler utanför polishuset. Så är det redan i de tre storstäderna och nu letar man lämpliga lokaler på de övriga tre orterna. Ledningen för hela verksamheten kommer att sitta i Stockholm.

Regeringens mål är att öka förtroendet för utredningarna genom att göra dem mer fristående. Polisen räknar även med positiva samordningseffekter.