Kurs ska öka kunskap om människohandel

Polisen ska bli bättre på att känna igen situationer som kan handla om människohandel. Nu lanserar Rikspolisstyrelsen en ny interaktiv utbildning.

Utbildningen kommer att läggas ut på polisens intranät under september och riktar sig till samtliga polisanställda. Syftet är att förbättra polisens förmåga att upptäcka, förebygga och utreda människohandel. Den betonar vikten av samarbete med andra myndigheter.

– Om polisen kan identifiera offer för människohandel kan vi rädda liv. Vi vill öka effektiviteten vad gäller utredning och lagföring, säger Kajsa Wahlberg, nationell rapportör på Rikspolisstyrelsen.

Bättre kunskap om problemet hjälper polisen att känna igen människohandel när de stöter på det i olika sammanhang, menar Kajsa Wahlberg. Om polisen till exempel stoppar en bil i en trafikkontroll och sammansättningen av passagerare verkar märklig kanske det handlar om en hallick som distribuerar kvinnor eller personer som tvingats hit för att stjäla.

Utbildningen är än så länge frivillig och de polisanställda kan enkelt genomföra den på egen hand vid sin dator. Rikspolisstyrelsen ska också utbilda handledare som kan ordna gemensamma kurstillfällen.

Upplägget liknar polisens tidigare prisbelönta interaktiva utbildning om brott i nära relationer. Den består bland annat av filmer som visar olika polisiära situationer med misstänkt människohandel, och intervjuer med poliser och åklagare. De ger råd om hur man bäst uppdagar och utreder människohandel och det finns länkar till lagar, propositioner och tidigare domar. Allt avslutas med ett test.

– En interaktiv utbildning är en kostnadseffektiv lösning i en stor organisation som polisen. Den når ut till alla och du kan gå den när du har tid, säger Kajsa Wahlberg.

FAKTA/ Del av 10-miljonerssatsning  

  • Regeringen har gett polisen 10 miljoner kronor för metod- och kompetensutveckling. Satsningen pågår 2008–2010.
  • Den interaktiva utbildningen har tagits fram med hjälp av operativa poliser och åklagare.