"Det bästa valet jag har gjort”

Första gången Wahab Akman sökte polisutbildningen föll han på språkprovet. Så hörde han talas om Stockholmspolisens Spiraprojekt och nu, fyra år senare, jobbar han som ordnings-polis i Södertälje.

– Jag hade tillräckliga betyg för att söka, men hade tappat den skriftliga svenskan under några år och klarade inte provet, säger Wahab Akman.

På den tiden jobbade Wahab Akman som ordningsvakt men ville gärna bli polis. Han såg en annons om polisens mångfaldsprojekt och blev en av 17 personer som antogs. Under ett år jobbade han i vakten och receptionen hos Södertäljepolisen.

Wahab Akman hann aldrig gå någon svenskkurs på folkhögskola som några andra Spiradeltagare erbjöds.

– Men under mitt år hos polisen skrev jag många anmälningar, så min skrivna svenska blev bättre. Jag och andra i projektet brukade också öva synonymer och ordförståelse med en ordbok om det fanns tid. När jag gjorde språkprovet igen fick jag nästan alla rätt.

Spiraprojektet gav också Wahab Akman en bra inblick i polisyrket, så att han visste vad han gav sig in på när han sökte utbildningen. Och det hjälpte honom att bli mer bekväm med poliser i uniform.

– Man blir lätt nervös inför polisen. Nu kunde jag slappna av och vara mig själv på antagningsintervjuerna, säger han.

Efter projektet fick Wahab Akman ett fast jobb som tursekreterare hos Västerortspolisen där han hann jobba några månader innan han kom in på polisutbildningen.

I den första omgången av mångfaldssatsningen i Stockholm har sju av de sjutton deltagarna blivit poliser. Då var målet mer uttalat att få ungdomarna att bli poliser. Idag har målsättningen breddats till att ge arbetslösa unga med utomnordisk bakgrund en chans att komma in på arbetsmarknaden.

– Att söka till Spira är det bästa valet jag har gjort. Jag hade kanske blivit polis ändå, men nu fick jag ett försprång, säger Wahab Akman.

Det är viktigt att jobba aktivt med mångfald inom polisen, menar han. Det kan få bort fördomar som både poliser och ungdomar med invandrarbakgrund kanske har om varandra. Sedan behöver polisen bredden, inte minst språkkunskaperna.

– Jag har haft mycket nytta av att jag talar kurdiska, jag har till exempel hjälpt till att lämna dödsbud.