Han leder centret för polisforskning

Sveriges första svenska centrum för polisforskning startades i november förra året.

Hur går det?

– Vi arbetar just nu med att få igång centret, som är en institution vid Uppsala universitet. Uppbyggnaden handlar egentligen mest om att koordinera olika verksamheter och samarbeta med externa aktörer.

Vad är syftet med centret?

– Vår uppgift är att forska och föra samman den polisrelaterade forskning som bedrivs i Sverige och internationellt och sprida kunskapen vidare.

Vilken typ av forskning ska ni bedriva?

– Polisrelevant forskning, vilket är en vidare definition än polisforskning. Det omfattar all kunskap som är nödvändig för en bättre brottsbekämpning.

Kan du ge exempel på polisrelevant forskning?

– Juridik, sociologi, dna-forskning och forskning inom rättsmedicin, statskunskap och genusvetenskap.

Hur finansieras centret?

– Vi strävar efter att det ska bli externfinansierat, att vi ska få forskningsbidrag från forskningsråd etcetera, så vi söker bidrag.

Men nu?

– Nu lever vi på universitetets interna pengar, så kallade strategiska medel.

Är polisforskning nytt i Sverige?

– Nej, det har länge funnits olika delar av polisforskning och polisrelevant forskning. Men det har inte funnits något ställe där man har samlat den.

Vilka länder har kommit längst med polisforskning?

– Storbritannien – där utgår polisforskningen inte enbart från universitetet utan viss forskning lyder under inrikesdepartementet. USA har också kommit långt, liksom Australien och många europeiska länder.

Sverige verkar ligga efter. Vad beror det på?

– Det är svårt att säga varför, vi har helt enkelt inte haft någon sådan tradition. Men nu talas det mer och mer om det och behovet verkar öka.

Har du någon förebild när det gäller polisforskning?

 – Ja, forskningen i England. Men man ska vara försiktig med förebilder, vi måste bygga vår verksamhet utifrån svensk verklighet.

Hur ser din vision ut?

 – Att det här ska bli ett nationellt kunskapscentrum med ett starkt, samlat grepp för polisforskning, att centret ska ge service till samhället och till annan forskning och att det blir en spelare att räkna med på den internationella scenen. 

Bo Wennström

Ålder: 55
Yrke: Juridikprofessor.
Aktuell: Chef för Centret för polisforskning.
Gör på fritiden: Är teaterdirektör, bygger hus, oavsett om det behövs eller ej.